నుడి-19
కూర్పు, నిర్వహణ: ఎలనాగ
సూచనలు:
1. కీబోర్డు లోని Tab కీని నొక్కడం ద్వారా ఒక గడి నుండి మరో గడికి వెళ్ళవచ్చు, లేదా మౌసును గడిలో క్లిక్ చేసి కూడా వెళ్ళవచ్చు.
2. అన్ని గడులను పూరించాక, మీ పేరు, ఈమెయిలు కూడా నింపి 'వాకిలికి పంపించు' అని ఉన్న బటన్ ని నొక్కండి. అప్పుడు మీ జవాబు మాకు ఈమెయిలు ద్యారా అందుతుంది. మీ ఈమెయిలుకు కూడా ఒక కాపీ వస్తుంది.
3. వాకిలి 'నుడి ' జవాబు మాకు చేరవలసిన చివరి తేదీ: మే 20, 2017.
4. మీ జవాబు ఒకటికన్న ఎక్కువసార్లు పంపవద్దని మనవి, ఒకవేళ పంపినా మొదట పంపినదాన్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటాము.
 
1 2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35
36
37 38
 
మీ పేరు:
ఈమెయిలు:

ఆధారాలు
అడ్డం నిలువు
1. మన సాదా పరిణామం నాలుగు ఉపాయాలలోని రెండింటిని చూపిస్తుంది (2, 2)
3. షడ్జ గాంధార మధ్యమ నిషాదాలు అర్ధభాగం అని దీని అర్థం (4)
5. జీవాల వర్ణన కోసం మూవీగా మధ్యాంతాలు పొట్టివై సర్దుకోవాలి (3)
6. ఒక సినీ తార వలయాన్ని కోల్పోయి ఏర్పాటు చేసిన వాన (2)
7. తాను సైతం కొత్తగా సగం తిరుగుబాటు చెయ్యాలి (2)
9. పాలివాడు దారం కొసను స్థానభ్రంశం చేసినది – యా, మధ్యన వచ్చింది (3)
12. వేమనపద్యం లోని పోలిక పదార్థం నడుమ కుదించుకుపోయింది (3)
14. భారతంలోని ఒక రాణి లాగా కుచించుకుపోవాలి (2)
15. ఇక్కడ కుడినుండి ఎడమకు తిరగాలి (3)
17. మెరుపు జలుబు ఆద్యంతాలు అటుదిటుగా (2)
19. ఒక పువ్వును గాని, సోదరుణ్ని గాని సంబోధిస్తారు ఇలా (2)
20. వ్యతిరేకంగా ముదురు వ్యతిరేక దిశలో శీర్షమే (2)
22. పుణ్యం కాదని వెనక్కి పంపేశా (2)
23. రాశారు కాని, నడుము విరగ్గొట్టుకుని వచ్చెయ్యరు (2)
24. సతతం ఇది కీర్తనల్ని రాసినాయన ప్రారంభం (2)
26. ఆకులు తాళలేని అన్నమయ్య గారి పేపర్లు (3)
28. తనను పోగొట్టుకున్న చిరంతన బహుకాలం (2)
29. మా తల్లి తడబాటు చెందగా వచ్చేది విక్రయించమా? (3)
31. పైపూతలోన కొసను తీసేస్తే మిగిలేది పైకెత్తం (3)
33. కలతలు కల లతల కలలు లుకలుకల తలల కలను పోగొట్టుకోగా మిగిలే ఇది మనలో అన్నింటికన్న పైన వుంటుంది (2)
35. చిన్నాన్న వేడి కాకుండా అన్నీ ఒకటే (2)
36. పచ్చదనమే అందం (3)
37. మానవ పోలికలో రేపో జత లేదు. ఇదొక రకమైన చిన్న పుస్తకం (4)
38. సన్యాసి యొక్క వరుడినీ మార్పు వరించింది (4)
1. సింపుల్ దాదా సీసాను మార్చాలి (2, 2)
2. తిరగేసినా మారని శాంపిల్ (3)
3. వాసవి తన వానను పోగొట్టుకోగా ప్రత్యక్షమయ్యే సూరీడు (3)
4. ఈ క్రాస్ వర్డ్ లోని ఆధారాల తీరు చాలా వరకు ఇదే అనుకుంటా (4)
6. So, the unending బోరింగ్ టాక్ సుత్తి వంటిది కావచ్చు (2)
8. బియ్యం ముక్క (2)
10. పుణ్యక్షేత్రం కోసం మాలని తీసేసిన మాద్రి దాయాలని వెనుతిరిగింది (3)
11. పెద్దమ్మ (3)
13. స్థలం చాలా వరకు ప్రశంసలోదే (3)
14. మోసపు ఒట్టు? (4)
15. ఉదాహరణకు బార్బీ బొమ్మ (2, 2)
16. సవరించిన electronic రాతలు etc. (4)
18. హారంనే నేను పరిచేసి సవరిస్తే వచ్చే కాంపెన్సేషన్ (4)
19. ఎండ ఆకారాన్ని కోల్పోగా మునులు ఆచరిస్తారు దీన్ని (2)
21. లేడి గారు ఆద్యంతం వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు (2)
25. దానిలోని అద్వితీయం పక్కన ఒక చెట్టు మరో చెట్టుకు జన్మనిస్తుంది (3)
27. దీనిలో వాయువుంది. అయినా కుడవాలి (3)
28. 8 నిలువు బియ్యం యొక్క ఇదే (3)
29. అమరిన రిక్కీగాడి తలను తీసేసి లిపిక తలను పెట్టాం కనుక, ఇది శుభ్రతను సూచిస్తుంది (4)
30. మా తర్వాత తాను పోగొట్టుకున్న తాత తల్లి (2)
31. తారుమారైన తోక లేక తలాతోకా లేకుండా లేకుండా లేకపోలేదిక్కడ - చూపించాలి దాన్నే (2)
32. ఒక అవయవమూ, ధాన్యపు పొడీ కలిపి డబ్బుల్ని ఇలా వసూలు చేస్తారు కొందరు (2, 2)
34. కర్ర కకావికలై కాసును ఏర్పరచింది (3)
35. ఈ కౌశల్ ఒకప్పటి ఉత్తరాది సినీతార. కానీ భీమిలీ సెంటరుకు అటూయిటూ దర్శనమిస్తుంది (3)