‘ నాగరాజు రామస్వామి ’ రచనలు

పక్షి

దినం బహూకరించిన కానుక
పలుకు పలుకుగా అందింది పక్షి నుండి పక్షికి .
పచ్చికలను తొడుక్కొని పక్షాలు విప్పిన దినం
తరలి వెళ్ళింది మురళి నుండి మురళికి.
విహంగ యానాలు తెరచిన అనిల సొరంగం చివర
చిక్కని నీలి గాలిని తవ్వుతున్నవి పక్షులు.
అక్కడ ప్రవేశించింది రాత్రి.

నేను పలు ప్రయాణాలు చేసి తిరిగొచ్చినపుడు
సూర్యునికీ భౌగోళికతలకూ మధ్య
నేను పచ్చగా వేలాడుతున్నాను .
గమనించాను నేను
రెక్కలెలా పనిచేస్తాయో
కోమల తూలికా తంతీ వార్తా వాహకంగా
పరిమళాలెలా ప్రసారమౌతాయో.
నేను చూచాను పై నుండి తోటలను…
పూర్తిగా »

ఏక తానం …

ఏక స్వర స్వరపేటికేమో కోకిలది
పంచమం ఒక్కటే పాడుకుంటున్నది
పంచకళ్యానిదీ ఒకే రాగం –పరుగు రాగం
పక్ష ద్వయం మీది పక్షి గానం ఒక్కటే –పవన గానం
నాదేమో ఒంటరి కోయిల సోమరి కంటం !

వసంతం వదలివెళ్ళినా
కలకూజితాన్ని కల కంటూనే వున్నాను
జవనాశ్వం పారిపొయినా
కల్యాణి రాగం పాడుకుంటూనే వున్నాను
పక్షాలు విప్పి విశ్వ విహాయసంలో
ప్లవన సంగీతమయి తేలి పోతున్నాను

కాని…..కాని…నేను –
సహసమాజ సేవాస్వర సమ్మేళనంలో
ప్రజాపాట కాలేకపోతున్న శుద్ధ శాస్త్రీయాన్ని
ఋతువు మారినా మారని ఋజు రుతు గీతాన్ని
కళ్ళకు…
పూర్తిగా »

మధ్యాన్నాలలోకి వంగిపోతూ

మధ్యాన్నాలలోకి వంగిపోతూ
కడలి లాంటి నీ కన్నుల కేసి
నా కలతల వలలను విసరుతాను
అక్కడ ఆ తీవ్ర జ్వాలలలో
నా ఏకాంతం వ్యాకోచించి జ్వలిస్తుంటుంది
నీట మునుగుతున్న వాని చేతుల్లా అది విచలిస్తుంటుంది I
సంద్ర సౌరభాలనో లైట్ హౌస్ సముద్ర తటాలనో తలపించే
నీ లుప్త నయనాల గుండా
ప్రమాద సూచికా కాంతి పుంజాలను పంపిస్తూంటాను
ఓ దూర వాసీ, ఈ చీకట్లను నీవే ఉంచుకో
అవి ఆ తీర భయదాలను గుర్తు చేస్తుంటాయి
మధ్యాన్నాలలోకి వంగి పోతూ
నీ కడలి కన్నులు తరిమిన జలధి…
పూర్తిగా »

అడవిలో తప్పిపోయి

అడవిలో తప్పిపోయిన నేను
ఓ చీకటి కొమ్మను విరుచుకొచ్చాను
దాని గుసగుసలను నా దప్పి పెదాల మీద అద్దుకున్నాను
అది విలపిస్తున వానగొంతుకో
పగులు వారిన ఘంటికో
చిరిగిన హృదయమో కావచ్చును
ఘోర శిశిరాలు నోరునోక్కిన
మంచు కమ్మిన మసక చీకటి ఆకుల కేక కావచ్చును
దూరం నుండి నాకది
పుడమి దాచిన అగాధ రహస్యంగా తోచింది
కలలు కంటున్న ఆ అడవి లోంచి మేల్కొని
హేజెల్ పూరెమ్మ నా నాల్క కింద పాట పాడింది
నేను వెనుక వదలి వచ్చిన నా మూలాలు
ఒక్క పెట్టున…
పూర్తిగా »