నుడి

నుడి – 24 ఫలితాలు, జవాబులు, వివరణలు

నవంబర్ 2017


ఈ సారి ‘నుడి’ని ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా పూరించినవారు ముగ్గురు. వారు:
1. కార్తీక్ చంద్ర, పి.వి.ఎస్.
2. రవిచంద్ర ఇనగంటి
3. పి. సి. రాములు

పూర్తిగా »

నుడి – 24

అక్టోబర్ 2017


ఈసారి ‘నుడి’ని ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా పూరించినవారు ఒక్కరే. వారు: పి.సి. రాములు
ఈ నెల ‘నుడి’ (No. 24) తో రెండు సంవత్సరాల కాలం పూర్తయింది. ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ శీర్షికను అభిమానించడమే కాక, నాతో ఎంతగానో సహకరించిన పాఠకులకు, సంపాదకులకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. సెలవు.
పూర్తిగా »

నుడి – 23

సెప్టెంబర్ 2017


నుడి – 23

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈసారి ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా పూరించినవారు ఐదుగురు. వారు:
1. హేమనళిని
2. రవిచంద్ర, ఇనగంటి
3. పి.సి. రాములు
4. నాగరాజు రవీందర్
5. టి. సుధేంద్ర రెడ్డి

ఒక తప్పుతో నింపినవారు ముగ్గురు. వారు:
1. వి. దీప్తి
2. మమత
3. టి. చంద్రశేఖర రెడ్డి
పూర్తిగా »

నుడి – 22

ఆగస్ట్ 2017


నుడి – 22

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈ సారి ‘నుడి’ని ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా పూరించినవారు ఒక్కరే. వారు: టి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి.
ఒక తప్పుతో పూరించినవారు కూడా ఒక్కరే. వారు: నాగరాజు రవీందర్.
విజేతలకు అభినందనలు.

పూర్తిగా »

నుడి – 21

జూలై 2017


నుడి – 21

ఈ సారి ‘నుడి’ని ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా పూరించినవారు ఇద్దరు. వారు:
1. రవిచంద్ర, ఇనగంటి
2. పి. సి. రాములు.
ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు ముగ్గురు.
1. కార్తీక్ చంద్ర, పి.వి.ఎస్.
2. రాంమోహన్ రావు, తుమ్మూరి
3. ఫణీంద్ర, పురాణ పణ్డ.
విజేతలకు అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి – 20

జూన్ 2017


నుడి – 20

పాఠకులకు నమస్కారం.

ప్రతిసారి సరాసరిన పదిహేనుగురు ‘నుడి’కి తమ ఎంట్రీలను పంపుతూ వచ్చారు. మొట్టమొదటి నెలలో ఇరవై మంది పంపారు. ఈ సారి మాత్రం కేవలం ఐదుగురే. ఇంత తక్కువ మంది పాల్గొనడం ఇదే మొదటి సారి. అన్ని ఆధారాలకూ సరైన సమాధానాలు రాసినవారు ఈ సారి కూడా ఎవ్వరూ లేరు. ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు ముగ్గురే. వారు:

1. కార్తీక్ చంద్ర, పి.వి.ఎస్.
2. పి.సి. రాములు
3. మాడిశెట్టి రామారావు. ముగ్గురికీ అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి – 19

మే 2017


నుడి – 19

ఈ సారి ‘నుడి’ని రవిచంద్ర ఇనగంటి ఒక్కరే ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా పూరించారు. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు ఆరుగురు. వారు:
1. మాడిశెట్టి రామారావు
2. కార్తీక్ చంద్ర పి.వి.ఎస్.
3. రాంమోహన్ రావు తుమ్మూరి
4. రమాదేవి
5. పి.సి. రాములు
6. హేమనళిని
విజేతలకు అభినందనలు. ఎక్కువ మంది 32 నిలువు, 11 నిలువు, 5 అడ్డంల దగ్గర తడబడ్డారు.
పూర్తిగా »

నుడి – 18

ఏప్రిల్ 2017


నుడి – 18

Nudi 18 PDF (ప్రింట్ చేసుకుని తీరిగ్గా పెన్నుతో గడులను నింపుకోవాలనుకుంటే ఈ పి.డి.ఎఫ్ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు.)

నుడి-17 ఫలితాలు, జవాబులు, వివరణలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈ సారి ‘నుడి’ని ఒక్కరు కూడా ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు ఎనమండుగురు. వారు:

1. రవిచంద్ర ఇనగంటి
2. కార్తీక్ చంద్ర పి. వి. ఎస్.
3. పి. సి. రాములు
4. తుమ్మూరి రామ్మోహన్ రావు
5. మమత
6. దేవరకొండ
7. టి. చంద్రశేఖర రెడ్డి
8. రమా దేవి

చాలా మంది 27…
పూర్తిగా »

నుడి – 17

మార్చి 2017


నుడి – 17

ఈసారి ‘నుడి’ని ఎవ్వరూ ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు నలుగురు. వారు:
1. కార్తీక్ చంద్ర, పి.వి.ఎస్.
2. పి.సి. రాములు
3. యలమంచిలి కేశవ్
4. కామేశ్వరరావు

పూర్తిగా »

నుడి – 16

ఫిబ్రవరి 2017


నుడి – 16

నుడి-15 ఫలితాలు, జవాబులు, వివరణలు

ఈసారి ‘నుడి’ని ఐదుగురు ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించారు. వారు:
1. వి. దీప్తి
2. కామేశ్వరరావు
3. కార్తీక్ చంద్ర పి.వి.ఎస్.
4. పి.సి. రాములు
5. దేవరకొండ

పూర్తిగా »