నుడి

నుడి-5 (మార్చి 2016) & నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) ఫలితాలు

మార్చి 2016


నుడి-5 (మార్చి 2016) & నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) ఫలితాలు

నుడిని ఈ సారి ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచిన వారు:
1. భారతి
2. కామేశ్వర రావు
3. రవిచంద్ర ఇనగంటి
4. తుమ్మూరి రామ్మోహన్ రావు
5. రాధిక
6. నాగరాజు రవీందర్

పూర్తిగా »

నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) & నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ఫలితాలు

ఫిబ్రవరి 2016


నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) & నుడి – 3 (జనవరి, 2016)  ఫలితాలు

నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ను ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచిన వారు:
1.కామేశ్వర రావు
2. రాధ మండువ
3. రవి
4. దీప్తి
5. నాగరాజు రవీందర్

‘నుడి’ పూరణకు పూనుకున్న పాఠకులందరికీ ధన్యవాదాలు.

వివరణలు:
4 అడ్డం దగ్గర కొందరు తడబడ్డారు. పాత మాపా, పాత పాట, పాత దనా అని నింపారు.
దాని ఆధారం ఇలా ఉంది: పామాటలో తగు సగభాగం కొత్తది కాని నుడుగు (2, 2)

పూర్తిగా »

వాకిలి డిసెంబర్ నుడి విజేతలు

జనవరి 2016


వాకిలి డిసెంబర్ నుడి విజేతలు

నవంబర్ నుడి విజేత:
1. రాజా పిడూరి
ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు:
1. రవి చంద్ర
2. నాగరాజు రామస్వామి
విజేతలకు అభినందనలు!
వాకిలి డిసెంబర్ నుడి పూరణకు పూనుకున్న పాఠకులందరికీ ధన్యవాదాలు!
పూర్తిగా »

నుడి – జనవరి

జనవరి 2016


నుడి – జనవరి

డిసెంబర్ నుడి జవాబు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి


పూర్తిగా »

నుడి – డిసెంబర్

డిసెంబర్ 2015


నుడి – డిసెంబర్

1. మొదలు లేని చారల వంక మరోలా మధుర ధ్వని (4)
1. గ్రామ్యంలో గ్రామీణ నిరుపేదల ఖర్చు (3)
4. కవిత్వంలో ఉండాల్సిన ఫిలాసఫీ ‘స్టోరీ’ (4)
6. ఒకసారి వెళ్లి మళ్లీ వెళ్లడం మరణించడమే! (5)
7. మంచి కన్నులు గల స్త్రీ మధ్యలో అటుదిటుగా చలో అంటుంది (4)
9. ముందొకరికి ఎదురొచ్చి, తర్వాత మరొకరికి ఎదురొస్తే సమస్యే అనుకుంటా (4)
పూర్తిగా »

వాకిలి నవంబర్ నుడి విజేతలు

డిసెంబర్ 2015


వాకిలి నవంబర్ నుడి విజేతలు

పాఠకులకు నమస్కారం!
నవంబర్ నుడి విజేతలు:
1. తేజస్విని
2. రవిచంద్ర
3. కామేశ్వర రావు
విజేతలకు అభినందనలు!
వాకిలి నవంబర్ నుడి పూరణకు పూనుకున్న పాఠకులందరికీ ధన్యవాదాలు!
ఎక్కువ మంది పాఠకులు తడబడిన ఆధారాలకు సమాధానాలను వివరిస్తున్నాను.
పూర్తిగా »

నుడి – తెలుగు గళ్ళనుడికట్టు

నవంబర్ 2015


నుడి – తెలుగు గళ్ళనుడికట్టు

వాకిలిలో ఇకనుండి నెలకొక తెలుగు గళ్ళనుడికట్టుని ప్రచురిస్తాం. నుడిని వెబ్ పేజీలోనే మౌస్, కీ బోర్డ్ సహాయంతో పూరించి వాకిలికి సబ్మిట్ చెయ్యొచ్చు. వాకిలి నవంబర్ 'నుడి' జవాబు మాకు చేరవలసిన చివరి తేదీ: నవంబర్ 20, 2015.
పూర్తిగా »