కవిత్వం

ఫాంటు మార్చు

ఫిబ్రవరి 2018


స్మాల్ కాబిన్లో దూరి
కాపురాన్ని వాల్ పేపర్గ అతికించినం.
స్మార్ట్ ఫోన్ నిండా ముచ్చట్ల రేసుల్ని,

పూర్తిగా »

రెక్కలు తెగిన దారి

1

అప్పటి దాకా సంగీతం నేర్చుకుంటున్నట్టు ఊగిన లేత కొమ్మలు
ఉరిబిగుంచుకుని విరిగిపడిన నిశ్శబ్దం
అక్కడ పొద్దున్నే…
పూర్తిగా »

ఒక కవిత – ఐదు హైకూలు

వాన చినుకులు
నుదిటిన
కనులపై
పెదవులపై
తనువంతా
ముద్దుగా
గుచ్చుకునీ
విచ్చుకునీ
హత్తుకునీ
నీలా
పూర్తిగా »

అతడొక కావ్యం

జనవరి 2018


నిర్లక్ష్యంగా అతను ఒడ్డుకి విసిరేసిన ఆల్చిప్పలు ఏరుకుని
ఇసకలో ఆటలకొచ్చిన పిల్లలకి అమ్ముకుంటుంటాను

ఆకలేసినప్పుడు పక్షినై
చేపలు…
పూర్తిగా »

నీ వెనుక నేను

జనవరి 2018


చేరుకోలేని దూరమేం కాదు. చెయ్యేస్తే అందేంత!
నేను నీ వెనుకే ఉన్నాననీ
ఒక పిలుపుని రబ్బరులా కొద్దిగా సాగదీస్తే…
పూర్తిగా »

వయా యెరుషలేము

ఒక కొడుకు తన తల్లితో -
శిలువనెత్తి, ధారలు కట్టిన నెత్తుటి ప్రయాసపు తడబాటులో,
"ఈ రోజు…
పూర్తిగా »

చిగురాకులు

జనవరి 2018


నీ జ్ఞాపకం
తలెత్తి
ఆకాశాన్ని చూస్తే

మధ్యాహ్నం చందమామ
సగం నవ్వు నవ్వింది!
పూర్తిగా »

పలు సందర్భాల్లో – ప్రేమ

పలు సందర్భాల్లో – ప్రేమ

నీకో ముద్ద తినిపించి
దిష్టితీసి మొటికలు విరిచి
"తూ... తూ" అనిపించి
దోసిలి విసిరాను-

పూర్తిగా »

‘అరాత్తు’ కవితలు

‘అరాత్తు’ కవితలు

ఒక కవిత చదివి
తలదించుకుని
పొగిలి పొగిలి
ఏడుస్తోంది
ఆమెకు దుఃఖం
ఎలాగూ…
పూర్తిగా »

తత్త్వమసి

తత్త్వమసి

నా ఆలోచన ఎవరికో అనుకరణగా మొదలైనపుడు
నా తత్త్వగీతం దేనికో అనుసరణ కాదని నేనెలా చెప్పగలను?

పూర్తిగా »