కవిత్వం

కలత నిద్దుర

డిసెంబర్ 2017


ఏదో దారి
చెమ్మవాసన
రాతిరి మసకనీడల మాటున
ఎవరో నీపై పెనుగులాట
ఎంతకూ తెగని…
పూర్తిగా »

సఖి

డిసెంబర్ 2017


వడ్రంగిపిట్ట రెక్కల రంగుల్లో పొంచివున్న అవే ప్రశ్నలు
మెట్లపైనెవరివో అల్లరి పరుగులు
వివరాలడక్కనే వీచే పిల్లగాలులు

పూర్తిగా »

నేను కాని నేను

డిసెంబర్ 2017


నాది కాని రక్తం తనువంతా నింపుకొని
ఎవరో విడిచిన ఊపిరి పీలుస్తూ
నేను వెలిగించని దీపం వెనుకపూర్తిగా »

…అయినా

డిసెంబర్ 2017


గాలి తాను పాడుతున్న పాటను ఆపడం లేదు
చేతిలో ప్రేమలేఖ
మనసులో దిగులు
గులాబీ ఒక్కటి…
పూర్తిగా »

విలుప్తం

రెప్పలగోడలను తొలుచుకొని
ఎవరో లోపలకు వొచ్చినపుడు తడి వెలుతురు వొకింతైనా లేని
గది కన్నులకు చెవులు లేవు…
పూర్తిగా »

సముద్రం

నిన్ను చూడాలని వస్తూ
సముద్రాన్ని యథాలాపంగా దాటేసేను.
అనంతమైనది కదా,
నా నిర్లక్ష్యాన్ని నిబ్బరంగా దాచుకుంది.పూర్తిగా »

Breakup

రాలిపోతే మళ్ళీ చిగురించే ఆకువు కావుగా నువ్వు - పిట్టలు తొడిగిన పసిడి రెక్కవు
వాకిలంతా చొచ్చుకుపోయిన మొండి…
పూర్తిగా »

నీది కాదు!

ప్రియాలు అప్రియాలు
సృష్టించే గాలి అద్దంలో
ఆపాదమస్తకమూ మారిపోయిన
ప్రతిబింబం నీది కాదు!

ప్రేమలూ కోపాలకిపూర్తిగా »

The crazy “we”

అక్టోబర్ 2017


The crazy “we”

గాజు పగిలిన శబ్దానికి నిద్ర లేస్తుంది ఆమె
కిలకిలారావాల కలలు కావాలంటుంది
అప్పట్లో రెక్కలు తెగిపడ్డాయేమో చూడమనేది
అసలైతే ఆమె…
పూర్తిగా »

ఒక్కటే

అక్టోబర్ 2017


మరరణం సన్నిధిన గొంతుక కూర్చొని తన తడి చేతులతో పుణుకుతున్నపుడు కలుస్తూ విడిపోతూ కన్నీటి చారికల దారి. ఇంకాసిన్ని అక్షరాల…
పూర్తిగా »