కవిత్వం

కవిత ఎలా ఉండాలి ?

 

స్ఫటికం లా… అంది నిశ్చల సరస్సు మెరుస్తూ

నాలా ఉదాత్తంగా — గంభీరంగా పలికింది మహావృక్షం

నిరాఘాటం గా…
పూర్తిగా »

రెండు మర్రి మానులు

ఒక పచ్చటి మర్రి మాను సేద తీర్చుకుంటున్న నల్లని,గోధూళి రంగు ఆవులు నును వెచ్చని కంబళిలా మర్రి నీడలోకి చొచ్చుకుపోతున్న…
పూర్తిగా »

స్వరకర్త… WH ఆడెన్

ఇతర కళాకారులంతా అనువాదకులే;
చిత్రకారుడు కనిపిస్తున్న ప్రకృతిని గీస్తాడు, మెచ్చినా, మరచినా;
తనజీవితాన్ని శోధించి శోధించి కవి…
పూర్తిగా »

నేనూ ఓ మట్టిపొయ్యి

జనవరి 2013


రోడ్డు మీదవోయేటోల్లంతా మా సుట్టాలే
ఎవరొస్తె ఆళ్ళకు చాయ్ వోస్తం
ఆల్లే మాకు తిండివెట్టేది
ఆరు…
పూర్తిగా »

అమ్మతో మాట్లాడని మాటలు!

 ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అమ్మ తో మాట్లాడారా?

దివారాత్రుల నడుమ మూడో కన్నులా
నిరంతరం మెలకువ తో జీవించే అమ్మతోపూర్తిగా »

ఆఖరితనం

జనవరి 2013


1
ఎప్పుడో గానీ ఎదురయ్యే
ఆ చిన్న పలకరింతకు కూడా
సమాధానం సంధించే భిగువు

పూర్తిగా »

అనుక్షణికాలు-10

జనవరి 2013


For last year’s words belong to last year’s language
And next year’s words await…
పూర్తిగా »