కవిత్వం

నిండు ఖాళీ

డిసెంబర్ 2014

రాత్రితో రమించిన కాలం చందమామకి అమ్మవుతూ
పగటిని ప్రసవిస్తూ నెత్తుటి ముద్దలా సూర్యుడు
మబ్బుల్లోంచి చినుకుల్ని పొదుగుతున్న ఆకాశం
పక్షుల గుంపుల్ని మోస్తూ బరువైన గాలి గర్భం
నేల తల్లి వొడిలో ఆటలాడుతూ పచ్చని పాపాయిలు
చెంగెగరేసుకుంటూ చెంగు చెంగున దూకుతున్న నది
వేళ్ళ మునివేళ్ళ మీద చెట్టు తపస్సు
కొమ్మల జేబుల్లోంచి తొంగి చూస్తున్న పసరు కాయలు
పురిటి నొప్పుల సుగంధాల్ని మింగుతూ మొగ్గ
తుమ్మెదలకి చనుబాలనిస్తూ తన్మయత్వంలో పూలు
మంచు గొడుగు కింద ముడుచుకున్న పర్వతం
ఇసుకతో నలుచుకుని స్నానమాడుతూ సముద్రం
మట్టి పెదాలని పారిజాతాలతో ముద్దాడుతున్న తొలి పొద్దు
కొబ్బరాకుల జారుడు బల్ల మీద సాయంత్రం
బండరాళ్ళని వాయిస్తూ అలల పియానిస్ట్
భూమినీ ఆకాశాన్నీ కలిపి కుడుతున్న దిక్కుల దారం

పసితనంలో పొర్లాడుతూ పడుచుదనాన్ని పరిచి పెడుతూ
ప్రతీ క్షణం సజీవ కావ్యమవుతున్న ప్రకృతి
గడ్డకట్టిన ముసలి భావాల్లోంచి అక్షరాల్ని స్రవించలేక
కాగితాల తెల్లదనం మీద ఖాళీగా నిండుతూ నేను నా కలం