‘ అనిల్ అట్లూరి ’ రచనలు

ఈ-పుస్తకలోకంలో ఆమె విజయం!

మార్చి 2013


ఈ-పుస్తకలోకంలో ఆమె విజయం!

మహిళ!
ఆకాశంలో సగం!
తెలుగు సాహిత్య రంగంలో సగం !
తెలుగు పాఠకులలో సింహభాగం!
ఇప్పుడు ఈ-పుస్తకంలో వడి వడి అడుగులు!

ఎనభయ్యవ దశకంలో నవలాసాహిత్యంతో పాఠకులను ఉర్రూతలూగించినట్లే, నేటి కాలంలో అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతికతని అందిపుచ్చుకుని సాహిత్యంపై తమ ముద్ర వేస్తున్నారు రచయిత్రులు. తెలుగు సాహిత్యం మీద కూడా ఈ సాంకేతికత ప్రభావం ఉంది. పుస్తక ప్రచురణ రంగంలోనూ మార్పులు వస్తున్నాయి. తెలుగు పాఠకులకు కూడా ఆధునిక పరికరాలలో చదువుకోగలిగే డిజిటల్ బుక్స్ లేదా ఈ- పుస్తకాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

సాంకేతికతతో పాటు అవసరాలు, అవకాశాలు పెరిగాయి. గతంలో ఇంటి నిర్వహణకి మాత్రమే పరిమితమైన స్త్రీలు ఇప్పుడు ఉద్యోగ…
పూర్తిగా »