‘ అయినంపూడి శ్రీలక్ష్మి ’ రచనలు

అనేక వచనాలు – ఒకే కావ్యం

కోట్లాది గళాలు ఒక్కటై నినదించిన స్వరం ఇది
లక్షలాది కళ్ళు ఒక్కటై కన్న సామూహిక స్వప్నమిది
వేలాది ఏళ్ళ జన జీవన గీతమిది
నేల నుంచి నిలువుగా ఎగిసిన జయకేతనమిది

నిరంతర నదీ ప్రవాహ సంసృతి ఇది
జీవనసారాన్ని రాసిగా పోసిన సారవంతమైన పొలమిది
సంసృతం ,పార్శి ,ఉర్దూ ,తెలుగు విత్తనాలు
మొక్కనుండి వృక్షాలుగా ఎదిగిన నేల ఇది
కుండల జాడలే పదాలు
మగ్గం సవ్వడులే వాక్యాలు
కొలిమి మంటలే పద్యాలు
రుమాలు అరుపులే పాటలు
సామాన్యుల గుండె దరువే సంగీతం
సకల జనుల చమట చుక్కే సాహిత్యం


పూర్తిగా »