‘ ఎస్ కె వి రమేష్ ’ రచనలు

ఓ మూడు

డిసెంబర్ 2013


వెన్నెల హారతి

నదీ పాయల ఏకార్తె లో హారతి కర్పూరంలా మారిన
ఆ పున్నమి జాబిలి ప్రతిబింబాన్ని వెలిగించి
లోకానికి వెన్నెల హారతి పడుతున్నాయి నా చూపులు.

********

మౌనామృతం

గిట్టకుండానే, దేవుడిచ్చిన పుట్టుకలో
మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంటాను నేను.
ఎందుకంటే మౌనమనే అమృతాన్ని అప్పుడప్పుడు
నా మనసుకు పట్టిస్తాను నేను.

********

మాతృభాష

ఒకచేత్తో బిడ్డకు ఉగ్గుపాలు పడుతూనే
ఇంకో చేత్తో తులసినీళ్ళు పడుతున్నారు
మాతృమూర్తులు, నా మాతృభాషకిపుడు.


పూర్తిగా »

ఓ ఐదు

సెప్టెంబర్ 2013


1. వాగు

అల్లరి చేస్తున్న పిల్లలందరినీ
ఒడి చేర్చుకుని
తానెంతటి అల్లరిదైపోయిందో, ఆ వాగు.

 

2. అనుభూతులు

ఈ కాలం పుణ్యమా అంటూ
గుప్పెట్లో ఇసుకలా ఐనాయి
గుండెల్లో అనుభూతులు.

 

3. బాల్యం,వృద్ధాప్యం

మీద పడిన పనులను
చేయలేక ఈ తొలిసంధ్య
పిలుపులకు బదులురాక
ఆ మలిసంధ్య
మసకబారి పోతున్నాయి.

 

4. బీడు

మనసు కరిగించే మధురగానాన్ని
వినిపించబోతోందా ఆకాశమని కాబోలు
ఒళ్లంతా చెవులు చేసుకుందా బీడు.

 

5. మంచుబిందువు

తెల్లవారుతూనే జ్ఞాననేత్రంతో
ఆకాశాన్ని వీక్షించే
ఆత్మయోగుల్లా పచ్చికలు.


పూర్తిగా »