‘ కమలా దాస్ ’ రచనలు

వాళ్ళ నృత్యం

వేడి, విపరీతమైన వేడి, కొజ్జావాళ్ళు నాట్యం చేయడానికి వచ్చేవరకు
పావడాలు గిర్రున తిరుగుతున్నాయి, చేతాళాలు
సొగసుగా మోగుతున్నాయి, కాలి గజ్జెలు ఘల్లు ఘల్లు
ఘల్లుమంటున్నాయి…గుల్‌మొహర్ పువ్వుల వెనుక
అటూ ఇటూ ఊగుతున్న పొడవైన జడతో, మిలమిలలాడే కళ్ళతో నాట్యం చేస్తున్నారు
చేస్తూనే ఉన్నారు నెత్తురు ఎగజిమ్మేవరకూ…

బుగ్గలమీద పచ్చబొట్లు, జడలో మెల్లెపూలు,
కొందరు నల్లగా, కొందరు తెల్లగా.
స్వరాలు గంభీరంగా, ఖిన్నమైన పాటలు; పాడుతున్నారు
ప్రేమికుల మరణాల గురించి, పుట్టుక నోచుకోని శిశువుల గురించి….

కొందరు డప్పులు బాదుతున్నారు, కొందరు వికసించని రొమ్ములు బాదుకుంటున్నారు
ఏడుస్తున్నారు, వేదనాభరితమైన పారవశ్యంతో గిజగిజలాడుతున్నారు.
వాళ్ళు…
పూర్తిగా »

మునక

22-ఫిబ్రవరి-2013


ఈత నేర్చుకుంటున్నారా?
నదుల్లోకి ప్రవేశించకండి
పురాతన జ్ఞాపకాలతో మురిగిపోయి
అలసిన నెత్తుటి యేరుల్లా
ప్రవహించడం తప్ప
సముద్రగమనం తెలియని
నదుల్లోకి ప్రవేశించకండి

వెళ్ళండి
సముద్రాలలో ఈదండి
నీలి మహాసముద్రాల్లో ఈదులాడండి
ఎదురయ్యే మొదటి అల మీ దేహమే
చిరంతనంగా వేధిస్తున్న చీడపురుగు
ఒక్కసారి దానిని దాటేస్తే
ఇక అంతా భద్రమే!
ఔను

ఆ తరువాత అంతా సురక్షితమే
అప్పుడు మునకైనా సుఖమే!

మూలం: కమలా దాస్
అనువాదం: డా.నీరజ జవ్వాజి

(Advice to fellow swimmers కవితకు స్వేచ్చానువాదం)
మాధవి కుట్టి కలం…
పూర్తిగా »