‘ కవితాచక్ర ’ రచనలు

మహా ప్రక్షాళనం..!!

19-జూలై-2013


అంబరపు మేఘాల్లోంచి చీల్చుకుంటూ వచ్చే
సూర్య కిరణాలు పుడమిని ముద్దాడే
వెచ్చదనాన్ని స్పృశిస్తూ …
నాలో నుంచి నేను బయటకొచ్చాను-
కల్మషపు కరచాలనాల మధ్య
కర్కష పలకరింపుల విషపు నవ్వుల్లో
నలిగిపోతున్న ‘నిజాయితీ ‘ చేసే
ఆర్తనాదం..!
తప్పని, చెప్పక, చెప్పలేక, చేతకాక
తప్పుకున్న సామాన్య్డు చేసే
మూగ రోదనం..!!

ఒకానొక అపరాహ్ణపు-మండుటెండలో ఎండుతోన్న
చెట్టు చేమల్ని ఆసాంతం పరికించాను-
ప్రాంతీయ ముసుగుల్లో, పోరాటపు కట్టడిలో..
వైషమ్యపు ఆనకట్టల్లో.. బంధింపబడి
సతమతమవుతోన్న ‘జల ‘ కన్నీరు..!
చావలేక, బతకలేక, బతుకీడ్చలేక,
ఆకలి కేకల…
పూర్తిగా »