‘ దాట్ల దేవదానం రాజు ’ రచనలు

పలకరింపు

పలకరింపు

సూర్యారావు అడిగింది విని ఆశ్చర్యపోయాడు భాస్కర్‌. అదంత పెద్ద కోరికా? కాలానికి జవాబుదారీతనం లేదా? భాస్కర్‌ ఆలోచిస్తున్నాడు. గతం తాలూకు నీడలు కదిలాయి.

***

ఇదేమిటీ ? ఇక్కడ..ఇలా ఉంది? డీలాపడిపోయాడు భాస్కర్‌. చుట్టూ చూసి వెనుదిరిగిపోదామనుకున్నాడు.

తను టీ తాగేటప్పుడు అందరిలా కప్పు కుడిచేత్తో పట్టుకోడు. ఎన్నో పెదాల ఎంగిలి కిట్టదు. టీ చప్పరించలేడు. ఎడమచేత్తో కప్పు పట్టుకుని తాగుతాడు ఎప్పుడూ.చిన్నప్పట్నుంచీ అదే అలవాటు. ఇంట్లో కూడా తన కంచాన్ని ఎవర్నీ ముట్టుకోనీయడు. అలాంటిది అక్కడ అరిగిపోయి సొట్టలు పడి వంకర్లు తిరిగిన కంచాలు చూడగానే మతిపోయింది. అయినా ఎలా? గత్యంతరం లేదా? అక్కడొక పెద్దాయన ఉన్నాడు. ఎవర్నో బూతులు…
పూర్తిగా »

కవిత్వ రచనలోకి యాక్సిడెంట్‌గానే ప్రవేశించాను

కవిత్వ రచనలోకి యాక్సిడెంట్‌గానే ప్రవేశించాను

ఒక సరిహద్దు ప్రాంతంలో నిలబడి సరిహద్దులు లేని మానవతా సీమ కోసం కలవరిస్తున్న కవి, రచయిత దాట్ల దేవదనం రాజు. కవిత రాసినా, కథ రాసినా, ఒక మాట చెప్పినా అందులో మంచితనపు పరిమళం గుబాళిస్తే వెంటనే తెలిసిపోతుంది అది దాట్ల అక్షరమని! ముందు తరానికి చెందిన సాహిత్యజీవి అయినప్పటికీ ఈ తరంతో కలిసి నడుస్తున్న పథికుడు, స్నేహమే చిరునామా అయిన సున్నిత మనస్కుడు దాట్లతో ముఖాముఖీ.

 

1. దేవదానం రాజుగారూ, మీ కవిత్వ ప్రారంభం ‘అదీ యానాం లాంటి మారుమూల ప్రాంతం నుంచి’ ఎలా?

నన్నిలా కదిలిస్తున్నందుకు ముందుగా వాకిలికి థన్యవాదాలు. నా కవిత్వ ప్రారంభం ఆ తర్వాత 15 ఏళ్ళలో ఆరు…
పూర్తిగా »

చూపుల్లేని గీత

చూపుల్లేని గీత

కళ్ళ గుంతల్ని
నల్ల కళ్ళద్దాల్లో దాచుకున్నాడతను
కనుగుడ్లు లేవు
వెలుతురు దారులూ లేవు

చూపునిచ్చే కాంతులకు
ఏ పదం తెచ్చి అంటించాలి?
నిఘంటువుల్ని శోధించి
సమస్త లోకాన్నీ
వర్ణంగానో అవర్ణంగానో
చూడగలిగే పదాన్ని
టకటకలాడే ఊతకర్రతో
చూపుల్ని తడుముకుంటున్నాడతను.

రాత్రివేళయితే
ఎదుటివాడికి చూపునివ్వడానికి
వాడి బ్యాటరీ లైటు పహారా కాస్తుంది
మరిపుడు దాటుతున్నది
నదో లోయో కాదు
జనారణ్యపు రహదారిని
ఈ పట్టపగలు వేళ
ఏ దివిటీ వెలిగించాలి?

వాడి కళ్ళల్లో
తల్లి గర్భం లోనే
జిల్లేడు పాలు…
పూర్తిగా »