‘ దేవిప్రియ ’ రచనలు

భద్రచరిత్ర

08-ఫిబ్రవరి-2013


అక్కడ కొండచరియల మీది నుంచి
తూటాలు దూసుకు వస్తుంటాయి.
తాళవృక్ష చత్రశిరసులను రాసుకుంటూ
అరణ్యవ్యూహంలో చిక్కుకున్న జవానుల
సైనిక దుస్తులను చీల్చుకు పోతుంటాయి
కుంభవృష్టిలో నాని దొర్లుతున్న బండరాళ్లలాగా
పైనుంచి ఛిద్రదేహాలు కిందికి దొర్లుతుంటాయి…

ఇక్కడ మాటలు కురుస్తుంటాయి
ప్రసంగాలు పిడుగులై నేలని బద్దలు చేస్తుంటాయి
త్యాగాల,పోరాటాల చరిత్ర దస్త్రాలు తెరుచుకుంటుంటాయి
అపరాధ భావనల అశ్రుతర్పణలు జరుగుతుంటాయి
పశ్చాత్తాపాల ఉద్వేగ ధారాలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుంటాయి….

నిరాశలూ నిస్పృహలూ
వాస్తవాలూ వంతెనలూ నిచ్చెనలూ
కొత్త నినాదాలూ వినూత్న ఆచరణలూ
చర్చలూ సంఘర్షణలూ సమీక్షలూ సింహావలోకనలూ
యాభై యేళ్ళ…
పూర్తిగా »