‘ నాట్స్ ’ రచనలు

నాట్స్ సంబరాల స్రవంతి – రచనల పోటీలు

06-మే-2013


నాట్స్ సంబరాల స్రవంతి – రచనల పోటీలు

నాట్స్ సంబరాల స్రవంతి (నాట్స్ సంబరాలు 2013 ప్రత్యేక సంచిక) – రచనల పోటీలు

నాట్స్, ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం తృతీయ సంబరాల సందర్భంగా ప్రచురించే “సంబరాల స్రవంతి” ప్రత్యేక సంచిక కోసం రచనల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ పోటీల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు రచయితల నుండి వివిధ సాహితీ ప్రక్రియల్లో రచనలు ఆహ్వానిస్తున్నాం.

సంబరాల స్రవంతి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం: “భాషే రమ్యం – సేవే గమ్యం” అన్న ధ్యేయంతో పని చేసే సంస్థ నాట్స్. అత్యంత వైభవంగా జరగబోయే “సంబరాలు” మిగిల్చే మధుర స్మృతులకి, జ్ఞాపకాలకీ ప్రతీకగా నిలిచిపోయే ఒక మంచి గ్రంథం – ఈ నాట్స్…
పూర్తిగా »