‘ మహ్మూద్ దార్వీష్ ’ రచనలు

వర్తమానాన్ని కోల్పోయి …..

మధ్యధరా సముద్ర కెరటాలు

అరబ్ ప్రపంచంలోని గొప్ప కవులను వారి పద్యాలనీ పరిచయం చేసే చిన్న ప్రయత్నమిది.

మధ్యధరా సముద్ర తీరపు  అరబ్ ప్రపంచంలోనూ, ప్రపంచ వ్యాప్తంగానూ అమితంగా గౌరవించబడి, ప్రేమించబడ్ద కవుల్లో మహ్మౌద్ దర్విష్ ఒకరు. ‘ఐడెంటిటీ కార్డ్ ‘ అనే కవిత్వాగ్రహ ప్రకటన ద్వారా చిరపరిచితుడైన దర్విష్ వర్తమానం గురించి స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు కలిగి ఉండిన కవి, అర్ధ శతాబ్దం పైగా సాగుతున్న మహత్తర పాలస్తీనా పోరాటానికి మనసా వాచా కర్మణా మద్దతిచ్చిన తన కవిత్వం ద్వారా గొంతునిచ్చిన కవి. 1941 లో గెలీలీ లోని అల్ బిర్వా లో జన్మించి2008 లో అమెరికా హూస్టన్ లో మరణించాడు. చిన్ననాడు…
పూర్తిగా »