‘ మోహ ’ రచనలు

గుర్తుండే ఓ కల లాంటి కవిత…

01-మార్చి-2013


గుర్తుండే ఓ కల లాంటి కవిత…

నిన్నటి నుండి మంచు కురుస్తూనే వుంది. యే దిగులూ, ఆర్భాటం లేని ఇంత స్వచ్చత ఎలా అబ్బిందో దీనికి అనుకుంటూనే వున్నా వెన్నెలే కొత్త రంగులో ప్రతిఫలిస్తుంటే . సరిగ్గా అప్పుడే ముకుంద రామారావు గారి ‘మరో మజిలీకి ముందు ‘ నా పుస్తకాల సొరుగులోనుండి బయటకు తీసాను. ‘సమయానికి తగు మాటలాడెనె ‘ అన్న త్యాగరాజ కృతిలా ఈ కవిత దగ్గరే కళ్ళు, మనసు విడిది చేసాయి. కాస్తో కూస్తో ఈ కవితని తర్కించాక ఏదో రహస్యం మనసుని తట్టి లేపుతుంది.

——————————————————————-

మరో మజిలీకి ముందు

అద్దం ముందు ఆకాశమంత అబద్ధం
అద్దాల మధ్య బింబ ప్రతిబింబాల్లో
నిజానిజాల సందేహం


పూర్తిగా »

అంతర్ ‘శ్లోకం’

22-ఫిబ్రవరి-2013


తెలవారుజాములు,సందెపొద్దులు ఒక మాదిరులు
మిట్టమధ్యాహ్నాలు, నడిరాత్రులే విపరీతాలు
ప్రతీక్షణం బరువయినప్పుడే
అన్నివేళలు లెక్కకొస్తాయి
ఎదురుచూపులు ఎక్కువయినప్పుడే
అన్ని ఋతువులు పరిశీలనకొస్తాయి

ఆకాశమూ, సముద్రము,మనసూ కలిస్తేనే కదా
కల,కధా,కవితా కదిలేది
మనిషీ, మోహమూ, మరుపు మిగిలేది
కాలం పరుగులెడుతున్నా
పరిసరాలన్నీ నిశ్శబ్ధాన్ని నింపుకుంటాయి
ప్రపంచం గిర్రున తిరుగుతున్నా
కాళ్ళెందుకో నిశ్చలంగా నిలబడతాయి

ఎన్ని ఊసులో, పంచుకోవాల్సిన ఊహలో
పరదా వెనకే ఆగిపోతాయి
అగ్గి రాజేసుకుంటాయి
ఒక్కమాటతో విడిపోయే పరదానే
ఆమాటకు అక్షరాలు పేర్చడమే అతిక్లిష్టం
ఆపై శబ్ధాన్నీ, స్వరాన్ని అందించడం బహుకష్టం

ప్రతి అంతరంగంలో…
పూర్తిగా »