‘ విమల ’ రచనలు

వదిలేయాల్సి వచ్చిన ఇల్లు

ఫిబ్రవరి 2018


ఆ రోజు పొగ మబ్బులు ఆవరించిన తొలివేకువ ఝామున
పచ్చిక బయళ్ల పైన గడ్డి చామంతులు, లిల్లీ పూలు దిగులుగా తలలూపుతున్న ఆ క్షణాన్నే
ఏనాటిదో కాలం తెలియని ఆ పురాతన రావిచెట్టు పక్కన మట్టి దిబ్బ పైన
నిలిచిన మేం పుట్టిన ఆ ఒంటరి ఇంటిని వదిలి బయలుదేరాం
తల్లులం, పిల్లలం ఒక్కొక్కరుగా ఒకరి తరువాత ఒకరుగా
మా పాదాల చప్పుడుకి, ఉగ్గపట్టిన సన్నటి దుఃఖ రాగానికీ
చూరులో చలికి ముడుచుకు పడుకున్న ఉడుత ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి పరుగెత్తింది
అందరికన్నా చిన్న దాన్నేమో అమ్మమ్మ పక్కనుండి నక్కినక్కి చూసాను వెనక్కి
పలుచటి తెలుపు, లేత బూడిద వర్ణ మేఘాల మధ్య వెలసిన నీటి రంగు…
పూర్తిగా »

పక్షిరెక్కల చప్పుడు

మార్చి 2014


పక్షిరెక్కల చప్పుడు

మహావృక్షాల గుబురు తలలపై
వయ్యారంగా వూగే కొబ్బరాకు కొనలపై
ముళ్ళను అలంకరించుకున్న గులాబీ కొమ్మలపై
పక్షులు అతి సున్నితంగా వచ్చివాలుతాయి

అవి రెక్కలు ముడుచుకుని
తత్వవేత్తల్లా తలలు వాల్చి కూర్చున్నప్పుడు
వాటి రెక్కల్లోకి ప్రచండ గాలుల
వేగాన్ని ఆవాహన చేస్తాయి

కాలం కలిసిరానప్పుడో లేక
కొత్త కాలాన్ని వెతుక్కుంటూనో
పక్షులు గూళ్ళను, ఊళ్ళను వదిలేసి
కొండకోనల్నీ, మహా సముద్రాల్నీ దాటి
గుంపులు గుంపులుగా ఎగిరిపోతాయి
కొత్త ఆకాశాన్నీ, అడవులను వెతుక్కుంటూ
పక్షులు వలస పోతాయి

ఆశ కోల్పోయినప్పుడల్లా నేను
ఆకాశంలో వెలిగే చందమామను చూస్తాను
అక్కడ…
పూర్తిగా »

ఒక ఇసుక దారి

15-మార్చి-2013


నేను నడుస్తున్నప్పుడల్లా
నా పాదాల్ని అడుగుతాను

దారి నిన్ను చిరునవ్వుతో పలకరించిందా
ప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకుందా

నీ పాదాల కింద దారి ఏమేమి పరిచి వెళ్ళింది
సుతి మెత్తని మంచుపూల పరిమళాల్నా
రాకాసి ముళ్ళ వనాల్నా, లేక
మనుష్యులు ఇక్కడ తమ జ్ఞాపకాలుగా
వదిలి వెళ్ళిన గులక రాళ్ళనా,

బతికి వున్నందుకు గుర్తుగా
భూమి తన ఉశ్వాస నిశ్వాసాలతో
నిన్ను వెచ్చగా చుట్టుకుందా?
ఎన్నెన్ని ప్రవ్నల జడివానలో
అలసి పాదాలు ఆగిపోతాయి

కానీ, దారి మాట్లాడినట్లు
అవి ఎన్నడూ, ఒక తీయని కబురునో
దాని ఆత్మ సందేశాన్నో చెప్పలేదు…
పూర్తిగా »