‘ వెంకట శివ కుమార్ ’ రచనలు

సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్

సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్

ఆది విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ , ప్ల్యాట్‌ఫార్మ్ రెండు పై బెంగుళూరు వెళ్లే ట్రైన్ కోసం ఫ్యామిలీ తో సహా ఎదురు చూస్తూ వున్నాడు అనంతు. ఇంకా కొంచెం మనీ తీసి కొడుకు పాకెట్ లో పెట్టాడు తండ్రి తిరుమల రావు. “నా దగ్గర వున్నది సరిపోతుంది కదా” అన్నాడు తండ్రి తో. “కొత్త ఉద్యోగం, కొత్త ఊరు,కొత్త మనుషులు, అవసరాలు ఎలా ఉంటాయో తెలీదు కదా, వుంచుకో ” అంది ఆప్యాయం గా తల్లి సులోచన. అనంతు ఈ సంవత్సరమే సిద్దార్ద ఇంజినియరింగ్ కాలేజ్ లో ఇంజినియరింగ్ పూర్తి చేసాడు. క్యాంపస్ సెలెక్షన్ లో బెంగుళూరు లో ఉన్న ఒక మల్టీ నేషన్ కంపనీ…
పూర్తిగా »