‘ సాయి పద్మ ’ రచనలు

ఇద్దరు స్త్రీలు- ఒకనొక పురా పురుషుడు

31-మే-2013


మొదటి స్త్రీ:

ఓ ప్రియుడా ..!
జీవిత చరమాంకం లోనూ మోహపు చారికలే గుర్తొస్తున్నాయి
దశాబ్దాల ప్రణయపుటలు ఒకటీ ఒకటీ చెద పడుతున్నా
నా అస్తిత్వం వివశ వివస్త్రాల వేదనలో నిస్త్రాణమవుతున్నా
నులిపోగులా ఉన్న నమ్మకం, మెదడు లోగిల్లో నులిపురుగులా మారినా
స్థలకాలాదుల కతీతంగా , నేనే ఏమారిపోయినా
మనఃసాగరాల ఘోషలో, ఉప్పునీటి అభిషేకాలలో
నమ్మకంగా నీ ప్రేమని వెతుక్కుంటూనే ఉన్నాను
మరుజన్మని నమ్మని కారణంగా దేహంలో చరిస్తున్నా గానీ
నీ మనస్సావరణంలో నా సంచారం నియంత్రితమని తెలీదూ
ఇంతకీ వోయి ప్రియుడా …
ప్రేమించావా ? నమ్మించావా ???


పూర్తిగా »

పిల్లా… నీ పేరేంటిలా…

01-మార్చి-2013


పదహారణాల తెలుగు పిల్ల ఖాదర్ లక్ష్మి
మెరకవీధి .. శివాలయం పక్కన
రెండో సందు..పాతబడ్డ కొత్త ఇల్లు
” శివుడు నా చుట్టమే…
వాడి గుడికీ, నా ఇంటికీ చుట్టాలు తక్కువే..”
అంటూ నవ్వే చక్కదనాల పిల్ల

పిల్లా.. నీ పేరేంటిలా ఉందంటే…
ఏమే వోసే అంటావేంటి.. మర్యాద నేర్పలేదా
అంటూ నీలిగే పిల్ల..
పుట్టే పిల్లలు చస్తున్నారని… పస్తులుండి
దర్గా దగ్గర పొర్లించి పొర్లించి పెట్టారట పేరు..
వాళ్ళకప్పుడే తెలుసేమో..
బ్రతుకంతా పోర్లాడాలని
కళ్ళల్లో నీళ్ళతో.. కిసిక్కున నవ్వే పిల్ల
మనిషి నలుపే.. నిలువు నిపాదం…
పూర్తిగా »

భయపడతావెందుకు?

జనవరి 2013


అచంచలమైన ఆత్మ విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తూనే
అశాశ్వత అందాన్నెందుకు వెతుకుతావు?

అనంత శూన్య మహా నాదంలో
అపస్వరమెందుకు వింటావు?

అంతరీక్షణ ప్రళయ తాండవం లో
ఆత్మను ఎందుకు అభాసు చేసుకుంటావు?

జీర్ణించుకోలేక నువ్వు కక్కిన వమనం ..
ఒకప్పుడిష్టంగా భుజించిన కీర్తుల విందని ఎందుకు గ్రహించవు ?

నీ ఆకళ్ళ వాకిళ్ళలో
మనఃదీపాన్నెందుకు కొండెక్కిస్తావు?

చీకట్ల మిణుగుర్ల ఊతంతో నడుస్తూ..
అస్తిత్వ వెలుగులంటే భయపడతావెందుకు?

నిజాన్నే చూస్తానంటూ
ఆత్మ విధ్వంసపు దుప్పట్లో శీతముసుగేస్తావెందుకు?

అస్ఖలిత బ్రహ్మచారినంటూ
అప్రాప్త సుందరి కోసం అర్రులు చాస్తావెందుకు?

తెగిపడిన బతుకు శకలాల నడుమ
స్వప్న స్ఖలనాన్నెందుకు ఆశిస్తావ్ ?


పూర్తిగా »