‘ సిద్ధార్థ ’ రచనలు

నిర్ విరామం

సెప్టెంబర్ 2013


సుర నర మునులా…
ఖండిత నదులా…
ఈ పద జగాలు…
మునుపటి ముచ్చట్లా
కనరాని ఏకాంత ధ్వనులా
బాగా మాగిన
మామిడి పండులాంటి నిశ్శబ్దం
ఆవరించిన
తోటలోని
నల్లరేగడి జువ్వలా…
ఈ పద పాదాలు

ఎప్పుడైనా ఈ నిశ్శబ్దం విరిగిపోతుందా
కూలిపోతుందా…
దగ్ధ ధూళి పూలదండ అవుతుందా…
వెన్నెల
దీపసరోవరమవుతుందా…
కనని విషయాలా… ఇవి
ఉత్త మనోచాంచల్యాలా…
కవిగా
ఊపిరిని తాపడమే…
శాపమా
నేరమా…
ఒక స్వకపోల వనవాసం
జీవ శిక్షాకాలం
death…
పూర్తిగా »

తంత్రీ…తాంత్రికుడు

జనవరి 2013


(పండిట్ రవిశంకర్ స్మృతిలో…)

1
మహా గురువుల మహా పాద యాత్ర
శ్రవణేంద్రియానికి నిర్వాణ సుఖం
ఒక చీమ నిద్రలోకి
కంజు పిట్టల కలల్లోకి
ఎండిన భూమి సణుగుడులోకి
బర్రెల పుర్రెల ప్రాణ సొరంగాల్లోకి
గాలి గాథల్లోకి
నీ సంగీతం…

2
సమాధులే మబ్బుల్లోకి లేచి
ప్రాణాయామాలు చేసినట్టు
మానస సరోవరాలు ముచ్చట్లు చెప్పినట్టు
గాయాలు చప్పట్లు కొట్టి
తంత్రులు యక్షులై ఆడి
గునుగుపూల చుంబన పరిస్పర్శలు
అంతా…
నీ సంగీతం ….

3
మంచు పూలు పసుపు పూసుకొని

పూర్తిగా »