‘ Wisława Szymborska ’ రచనలు

మా మంచి చెల్లెలు

మా మంచి చెల్లెలు

మా చెల్లెలు కవితలు రాయదు ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా రాసే అవకాశమూ లేదు. తను కూడా అచ్చం అమ్మలాగే. అమ్మ ఎప్పుడూ ఏం రాయలేదు. కాస్త నాన్నలా కూడా, ఆయనా ఎప్పుడూ ఏం రాసిన గుర్తులేదు.
పూర్తిగా »