‘ ఆటా ’ రచనలు

అమెరికా తెలుగు సంఘం (ఆటా) సాహిత్య పోటీల విజేతలు

02-మే-2014


అమెరికా తెలుగు సంఘం (ఆటా) సాహిత్య పోటీల విజేతలు

                                                                                 

 

అమెరికా తెలుగు సంఘం (ఆటా) సాహిత్య పోటీల విజేతలు

 

జూలై 3,4,5 వ తేదీలలో ఫిలడెల్ఫియాలో జరగబోయే 13 వ ఆటా మహాసభల సందర్భంగా ప్రచురించే ప్రత్యేక సంచిక ‘అక్షర’ కోసం ఆటా నిర్వాహకులు సాహిత్య పోటీలు నిర్వహించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు ఐదు వందల మంది రచయితలు ఈ పోటీలలో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాలుపంచుకున్నారు. వివిధ అంశాలలో వచ్చిన రచనలను ఆయా రంగాలలో నిష్ణాతులైన వారు న్యాయ నిర్ణేతలుగా వ్యవహరించి, రచనలను నిశితంగా పరిశీలించి ఈ క్రింది విజేతలను నిర్ణయించారు.

ఈ పోటీలలో గెలుపొందిన విజేతలకు జూలై 4,5 వ తేదీలలో…
పూర్తిగా »