నుడి

నుడి – 20

జూన్ 2017


నుడి – 20

పాఠకులకు నమస్కారం.

ప్రతిసారి సరాసరిన పదిహేనుగురు ‘నుడి’కి తమ ఎంట్రీలను పంపుతూ వచ్చారు. మొట్టమొదటి నెలలో ఇరవై మంది పంపారు. ఈ సారి మాత్రం కేవలం ఐదుగురే. ఇంత తక్కువ మంది పాల్గొనడం ఇదే మొదటి సారి. అన్ని ఆధారాలకూ సరైన సమాధానాలు రాసినవారు ఈ సారి కూడా ఎవ్వరూ లేరు. ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు ముగ్గురే. వారు:

1. కార్తీక్ చంద్ర, పి.వి.ఎస్.
2. పి.సి. రాములు
3. మాడిశెట్టి రామారావు. ముగ్గురికీ అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి – 19

మే 2017


నుడి – 19

ఈ సారి ‘నుడి’ని రవిచంద్ర ఇనగంటి ఒక్కరే ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా పూరించారు. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు ఆరుగురు. వారు:
1. మాడిశెట్టి రామారావు
2. కార్తీక్ చంద్ర పి.వి.ఎస్.
3. రాంమోహన్ రావు తుమ్మూరి
4. రమాదేవి
5. పి.సి. రాములు
6. హేమనళిని
విజేతలకు అభినందనలు. ఎక్కువ మంది 32 నిలువు, 11 నిలువు, 5 అడ్డంల దగ్గర తడబడ్డారు.
పూర్తిగా »

నుడి – 18

ఏప్రిల్ 2017


నుడి – 18

Nudi 18 PDF (ప్రింట్ చేసుకుని తీరిగ్గా పెన్నుతో గడులను నింపుకోవాలనుకుంటే ఈ పి.డి.ఎఫ్ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు.)

నుడి-17 ఫలితాలు, జవాబులు, వివరణలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈ సారి ‘నుడి’ని ఒక్కరు కూడా ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు ఎనమండుగురు. వారు:

1. రవిచంద్ర ఇనగంటి
2. కార్తీక్ చంద్ర పి. వి. ఎస్.
3. పి. సి. రాములు
4. తుమ్మూరి రామ్మోహన్ రావు
5. మమత
6. దేవరకొండ
7. టి. చంద్రశేఖర రెడ్డి
8. రమా దేవి

చాలా మంది 27…
పూర్తిగా »

నుడి – 17

మార్చి 2017


నుడి – 17

ఈసారి ‘నుడి’ని ఎవ్వరూ ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు నలుగురు. వారు:
1. కార్తీక్ చంద్ర, పి.వి.ఎస్.
2. పి.సి. రాములు
3. యలమంచిలి కేశవ్
4. కామేశ్వరరావు

పూర్తిగా »

నుడి – 16

ఫిబ్రవరి 2017


నుడి – 16

నుడి-15 ఫలితాలు, జవాబులు, వివరణలు

ఈసారి ‘నుడి’ని ఐదుగురు ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించారు. వారు:
1. వి. దీప్తి
2. కామేశ్వరరావు
3. కార్తీక్ చంద్ర పి.వి.ఎస్.
4. పి.సి. రాములు
5. దేవరకొండ

పూర్తిగా »

నుడి-15 & నుడి-14 ఫలితాలు

జనవరి 2017


నుడి-15 & నుడి-14 ఫలితాలు

ఈ సారి ‘నుడి’ని ముగ్గురు ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించారు. వారు
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి
2. వి. దీప్తి
3. కామేశ్వర రావు

విజేతలకు అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి-14 (డిసెంబర్ 2016) & నుడి-13 (నవంబర్ 2016) ఫలితాలు

డిసెంబర్ 2016


నుడి-14 (డిసెంబర్ 2016) & నుడి-13 (నవంబర్ 2016) ఫలితాలు

నుడి-13 ని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచినవారు ముగ్గురు. వారు కామేశ్వర రావు, వి. దీప్తి, శుభ. విజేతలకు అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి-13 (నవంబర్ 2016) & నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) ఫలితాలు

నవంబర్ 2016


నుడి-13 (నవంబర్ 2016) & నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) ఫలితాలు

ఈసారి ఎక్కువ మంది 15 నిలువు, 28 నిలువు, 37 అడ్డం దగ్గర తడబడ్డారు.
ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించినవారు:
1. దేవరకొండ

ఒక తప్పుతో పూరించినవారు:
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి
2. కామేశ్వర రావు
పూర్తిగా »

నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) & నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) ఫలితాలు

అక్టోబర్ 2016


నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) & నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) ఫలితాలు

విజేతలు:
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి,
2. వి. దీప్తి,
3. కామేశ్వర రావు,
4. మాడిశెట్టి రామారావు,
5. జి. వి. శ్రీనివాసులు,
6. పి. వి. ఎస్. కార్తీక్ చంద్ర,
7. నేత్ర చైతన్య,
8. పి. సి. రాములు,
9. రవిచంద్ర పి.,
10.దేవరకొండ,
11.కె. రామేశ్వర్.

పూర్తిగా »

నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) & నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) ఫలితాలు

సెప్టెంబర్ 2016


నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) & నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) ఫలితాలు

ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచినవారు ఏడుగురు. వారు:
1. మాడిశెట్టి రామారావు
2. పి.వి.ఎస్. కార్తీక్ చంద్ర
3. జి.వి. శ్రీనివాసులు
4. నేత్ర చైతన్య
5. పి. రవిచంద్ర
6. పి.సి. రాములు
7. కె. రామేశ్వర్.

పూర్తిగా »