కవిత్వం

పలు సందర్భాల్లో – ప్రేమ

పలు సందర్భాల్లో – ప్రేమ

నీకో ముద్ద తినిపించి
దిష్టితీసి మొటికలు విరిచి
"తూ... తూ" అనిపించి
దోసిలి విసిరాను-

పూర్తిగా »

‘అరాత్తు’ కవితలు

‘అరాత్తు’ కవితలు

ఒక కవిత చదివి
తలదించుకుని
పొగిలి పొగిలి
ఏడుస్తోంది
ఆమెకు దుఃఖం
ఎలాగూ…
పూర్తిగా »

తత్త్వమసి

తత్త్వమసి

నా ఆలోచన ఎవరికో అనుకరణగా మొదలైనపుడు
నా తత్త్వగీతం దేనికో అనుసరణ కాదని నేనెలా చెప్పగలను?

పూర్తిగా »

కలత నిద్దుర

డిసెంబర్ 2017


ఏదో దారి
చెమ్మవాసన
రాతిరి మసకనీడల మాటున
ఎవరో నీపై పెనుగులాట
ఎంతకూ తెగని…
పూర్తిగా »

సఖి

డిసెంబర్ 2017


వడ్రంగిపిట్ట రెక్కల రంగుల్లో పొంచివున్న అవే ప్రశ్నలు
మెట్లపైనెవరివో అల్లరి పరుగులు
వివరాలడక్కనే వీచే పిల్లగాలులు

పూర్తిగా »

నేను కాని నేను

డిసెంబర్ 2017


నాది కాని రక్తం తనువంతా నింపుకొని
ఎవరో విడిచిన ఊపిరి పీలుస్తూ
నేను వెలిగించని దీపం వెనుకపూర్తిగా »

…అయినా

డిసెంబర్ 2017


గాలి తాను పాడుతున్న పాటను ఆపడం లేదు
చేతిలో ప్రేమలేఖ
మనసులో దిగులు
గులాబీ ఒక్కటి…
పూర్తిగా »

విలుప్తం

రెప్పలగోడలను తొలుచుకొని
ఎవరో లోపలకు వొచ్చినపుడు తడి వెలుతురు వొకింతైనా లేని
గది కన్నులకు చెవులు లేవు…
పూర్తిగా »

సముద్రం

నిన్ను చూడాలని వస్తూ
సముద్రాన్ని యథాలాపంగా దాటేసేను.
అనంతమైనది కదా,
నా నిర్లక్ష్యాన్ని నిబ్బరంగా దాచుకుంది.పూర్తిగా »

Breakup

రాలిపోతే మళ్ళీ చిగురించే ఆకువు కావుగా నువ్వు - పిట్టలు తొడిగిన పసిడి రెక్కవు
వాకిలంతా చొచ్చుకుపోయిన మొండి…
పూర్తిగా »