కవిత్వం

దుఃఖం తర్వాత

దుఃఖం తర్వాత

దుఃఖం గట్టిగా నీ ఇంటి తలుపు కొట్టే
సమయం ఆసన్నమైంది.
తలుపు తెరచి నిన్ను నువ్వేపూర్తిగా »

అ, ఆ = ఆఁ !

అ, ఆ = ఆఁ !

వెళుతూ కొంత, వెళ్లకుండా కొంత
వెదజల్లుకుంటూపోవడం సులభమేనేమో
ఏరుకుంటూపోవడం ఎంత కష్టం

ముఖాలనడ్డుపెట్టుకుంటాం సరే
ఏకాంతాల్ని పగలగొట్టుకున్నప్పుడైనా

పూర్తిగా »

అనిశ్చితి

ఆగస్ట్ 2017


అనిశ్చితి

నీకుగానే వచ్చావా నువ్వు
ఎవరినీ అడగకుండా, మరెవరూ దారి చూపకుండా
చేతిలో ఈ పసి దీపంతో
చీకటితో గొడవ…
పూర్తిగా »

నేను

ఆగస్ట్ 2017


నేను

నేను పుడుతూనే ఆకలికి ఏడుస్తున్నాననుకుంటారు గానీ
ఒక గుప్పెడు నిప్పు కణికలని
గొంతులో నింపుకునే వచ్చాను.

పూర్తిగా »

ఆ తర్వాత

ఆ తర్వాత

తనని తాను రెండుగా చేసుకొనుటకు ఆమె చేత వాళ్ళు అంగీకరింపజేసిన వృత్తాంతాన్ని నిన్న ఆసాంతం చదువుకున్నాం.
ఏడ్చి…
పూర్తిగా »

సంగమం

వేసవి సాయంత్రం వర్ష ఋతువైపోయే అరుదైన క్షణాల్లో
ఖాళీ అయిన హృదయంలో మన సంభాషణలన్నీ దాచుకుని
మేఘం ఎక్కడికో వలసపోతుంది.

పూర్తిగా »

స్లీపింగ్ విత్ ది ఎనిమీ

జూలై 2017


అందాకా ఒకరి చుట్టూ ఒకరం గిరికీలు కొట్టి ఆ రోజును సమీపిస్తాం
ఒక ఆగర్భ శత్రు జంట పట్టు చీరల…
పూర్తిగా »

Noem అను ఒక కథ

జూన్ 2017


Noem అను ఒక కథ

వాళ్లకు నేనేమీ తేను. బహుశా వాళ్ళేమీ ఆశించరు కూడా. మహా అయితే ఆకుల మాటున దాగిన పూవుల్లా తటాలున బయటపడి…
పూర్తిగా »

నిద్రాహారాలు

జూన్ 2017


నిద్రాహారాలు

అది యిది అని కాదు
యేదయినా ఫరవా లేదు
కుంచెం అన్నం కావాలి
కప్ప…
పూర్తిగా »

వర్షం

వర్షం

గ్లాసెడు గోర్వెచ్చటి ప్రేమను గటగటా తాగు
నీటిచిదుపల చెంపల్ని వాయించే చిలిపి స్లిప్పర్స్ తొడుక్కో
పొద్దున్న…
పూర్తిగా »