‘ కమలాకర్ ’ రచనలు

ఈ బంధం పేరేంటి?

అక్టోబర్ 2013


ఈ బంధం పేరేంటి?

రాత్రి ఆలశ్యంగా రూంకి వచ్చి తలుపు తాళం తీస్తుండగా పక్క రూం నుండి స్త్రీల గొంతులు గల గల లాడుతూ. ఒక్క క్షణం అర్థం కాలేదు. ఆ మాటల వెంటనే చంటి పిల్లాడి నవ్వులు వినబడుతున్నాయి. ఓహ్ అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది పక్క రూం ఖాళీ అవడం వలన ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారనుకుంటా……. కాని నేనుంటున్న బిల్డింగ్ మొత్తంబ్రహ్మహారుల రూములే! ఒక పెద్ద హాలు, కిచెన్ ఉన్నా.. వాటిని ఇళ్ళు అనడానికి వీల్లేదు! మరి ఈ బాచిలర్ల మధ్యన ఫ్యామిలీ ఏమిటని ఆశ్చర్యం కలిగినా, బాగా అలసిపోవడం వలన ఇహ ఆ విషయం అంతటితో వదిలేసి తొందరగానే నిద్రపోయాను.

మరసటి రోజున బయటకెళ్ళి టిఫిన్ చేసి…
పూర్తిగా »

నిర్జీవగీతం

ఏప్రిల్ 2013


మైదుకూరు వదిలి బస్సు కడప దారి పట్టింది. నెమ్మదిగా ఆలోచనలు ముసురుకుంటున్నాయి. కలెక్టర్ ఆఫీసు లో పని ఇవాళే పని అవుతుందో, రెండు రోజులు పడుతుందో తెలీదు. నిజానికి నేను నిన్ననే వచ్చాను బెంగుళురు నుంచి. పని పూర్తయితే ఈ రోజు రాత్రికే తిరిగి బయలు దేరాలి !బహుశా మరో గంట పడుతుందేమో కడప చేరడానికి.

వెనక్కు పోతున్న కొండల్ని, ఎండి నెర్రెలు విచ్చిన పంట పొలాలను చూస్తూ “ఎటు చూసినా కరువు” అనుకుంటూ నిట్టూర్చాను. బస్సు నిండుగా ప్రయాణీకులున్నారు. జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ కావడం వల్ల చుట్టు పక్కల వూళ్ల వాళ్లు పొద్దున్నే కడపకు వెళ్ళి పనులు చూసుకుని సాయంత్రాలకు ఇళ్ళు చేరడం మామూలే!…
పూర్తిగా »