‘ గరిమెళ్ళ నాగేశ్వరరావు ’ రచనలు

మసాజ్ పార్లర్

స్వర్గానికీ…నరకానికీ మధ్యన
సరసాల చెఱశాల మసాజ్ పార్లర్.
ఐశ్వర్యపు విలాసాలకీ
దారిద్ర్యపు విలాపాలకీ నడుమ
వ్రేలాడే రూపాయిల వంతెన అది.

నగరం నడిబొడ్డున..
ముసుగేసుకున్న మయసభ
కలల అలల చుట్టూ వలపుల వలలు
అల్లే దళారీల సాలెగూడు
లోపలికి తొంగి చూడకు
కీచకుడి కాళ్ళు పడుతూ కనబడొచ్చు ద్రౌపది
రావణుడి తలలు రాస్తూ నిలబడొచ్చు సీత

ఇక్కడి కుంతీ కుమారి చెవిలో
ముని చెప్పిన మంత్రం …రూపాయిల సంపాదన
పాతివ్రత్యాన్ని నిప్పుల గుండం లో త్రోసి
పొట్ట చేత పట్టుకు పరిగెత్తే పడతే పెట్టుబడి
పరువుని…
పూర్తిగా »