‘ డా. ఎన్. గోపి ’ రచనలు

పాత ప్రేయసి

జనవరి 2015


పాత ప్రేయసి

చెట్ల ఆకులు
కాలం రెక్కల్లా కదులుతున్నాయి
కొమ్మల సందుల్లోంచి
గతం గాలి వీస్తున్నది.

కొండలు
ఆకాశానికి రాసే ప్రేమలేఖల్లా
మేఘాలు సాగుతున్నాయి.
ఆ పొగమంచును
ఎవరైనా ఊదేస్తే బాగుండును
ప్రేయసిని తొలిసారి కలిసిన
అపురూపమైన శిలావేదిక కనిపించేది.

చెడ్డీలోంచి ప్యాంట్లలోకి వస్తున్న
నునులేత ప్రాయంలో
ప్రతీ తలుపూ
ఒ పిలుపులాగే ఉండేది
ఇవాళ
యవ్వనం వెనుకకు జరుగుతూ
సంధ్య సౌభాగ్యం ముందుకొస్తున్నది.

ఆమె జ్ఞాపకాలు
ఫ్లవర్ వాజ్ లోని పువ్వుల్లా
విప్పారుతున్నాయి
ఉజ్వలంగా వెలిగే కళ్ళకింద
కాలం…
పూర్తిగా »

మార్కెట్

05-జూలై-2013


మార్కెట్

నాకు కార్పోరేట్ సంస్కృతి అంటే
ఇష్టం ఉండదు
కానీ అది చల్లగా ఉండాలని కోరిక
ఆ చత్రచ్చాయల్లోనే మా అబ్బాయి ఉద్యోగం కనుక.

కయ్యానికి కాలుదువ్వే
అమెరికా అంటే వ్యతిరేకత,
కానీ కాలిఫోర్నియాలో
అడవి కాలిపొయినా నాకు నిద్రపట్టదు
మా బంధువులంతా అక్కడే కనుక.

సెజ్జులన్నా, మాల్స్ అన్నా
నాకు పేదవాళ్ళే గుర్తుకొస్తారు.
అయినా ఎకరాలు ఎకరాల్లో
అమ్మకానికి పెట్టిన
అనంత వస్తు సంచయాన్ని చూసి
ముచ్చట పడతాను.

ఇక్కడి విద్యాలయాల్లో తెలుగును చంపేసి
అమెరికాలో వెలిగిస్తుంటే ఆశ్చర్యపడతాను.
ఆంగ్ల పదాలు లేకుండా మాట్లాడితేపూర్తిగా »