‘ పి. సత్యవతి ’ రచనలు

ప్రేమ కూడా రాజకీయమేనా?

ఫిబ్రవరి 2018


ప్రేమ కూడా రాజకీయమేనా?

రెండవ దశ స్త్రీవాద ఉద్యమ ప్రభంజన వేళ షులామిత్‌ ఫైర్‌స్టోన్‌ రాసిన ‘ద డయాలెక్టిక్‌ ఆఫ్‌ సెక్స్‌’ అనే సంచలనాత్మక గ్రంథంలోని ‘ప్రేమ’ అనే అధ్యాయానికి అనువాదం ఈ చిన్ని పొత్తం. 1970లో వెలువడిన ఈ పుస్తకంలోని ఈ అధ్యాయం ఇప్పుడెందుకు చదవాలి మనం? అనే ప్రశ్నకు నా దగ్గర రెండు జవాబులున్నాయి. స్త్రీల చైతన్యాన్ని గురించి ఆలోచించే వాళ్ళందరూ ఆ చైతన్యం ఎలా మొలకెత్తి ఊపందుకున్నదీ, ఎంతవరకు ప్రయాణించిందీ తెలుసుకునే సందర్భంగా ఆయా దశల్లో వెలువడి, ఆలోచనలకు పదును పెట్టిన పుస్తకాలను చదవాలి. అవి ఇప్పుడు ప్రాసంగికమా కాదా అనేది పక్కనపెట్టి, ఆ ఆరోహణ క్రమాన్ని అధ్యయనం చేసి ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఆయా…
పూర్తిగా »