‘ మౌనశ్రీ మల్లిక్ ’ రచనలు

శైశవగీతి

శైశవగీతి

మర్మస్థానం అనబడే జన్మస్థానం
ఇరుకుగోడల నడుమ నుండి శీర్షాసన భంగిమలో
బయటకు నెట్టబడటంతో ప్రారంభమైన
ప్రతి జీవనయానం ఒక అగమ్యగోచర ప్రస్థానం

ఉమ్మనీటి మాయాపొరల్ని కర్కశంగా చింపేసి
నవమాసాల మౌనధ్యాన రంగస్థల గర్భకుటీరాన్ని
నిర్భయంగా నిర్దయగా కూల్చేసి
స్వేచ్ఛకోసం ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండంలోకి
తనను తానే ఐచ్ఛికంగా విసిరేసుకుంటుంది
రక్తసిక్తాభిషిక్తమైన పిండం.. దాని చేష్టలకొక దండం.

ఏడుపుతో మొదలైన జీవితం
దానితోనే అంతమవుతుందని తెలియని
వింత అమాయకత్వం దాని స్వంతం

కొత్త ప్రపంచంలో కళ్ళు తెరిచిన మరుక్షణం నుంచి
అనుబంధాల మధ్య అందమైన నవ్వుల పువ్వుల్ని
పండించే…
పూర్తిగా »