‘ రంగనాయకమ్మ ’ రచనలు

అబద్ధాలలో ఎంత సృజన…!

16-ఆగస్ట్-2013


అబద్ధాలలో ఎంత సృజన…!

ప్రముఖ రచయిత్రి రంగనాయకమ్మ   ‘ఆత్మకథాంశాల  ఉత్తరాలు’  పుస్తకం ఇటీవల విడుదలయింది.    దీనిలోని  ఓ వ్యాసం ‘రచన’ మాసపత్రికలో  రావటం-  దానిలోని ఓ ప్రస్తావనకు   ‘జ్యోతి’ మాసపత్రిక ఎడిటర్  లీలావతి  అభ్యంతరం చెపుతూ లేఖ రాయటం-  చర్చ ముగిస్తున్నామంటూ  ‘రచన’ పత్రిక   ప్రకటన … ఇదీ ఈ  వ్యాసం నేపథ్యం!  

(నా ఆత్మకధలో ఒక పేజీ ) 

ఇది, 1972 లో జరిగి, 40 ఏళ్ళకు పైగా మరుగున వుండిపోయి, 2013 ఏప్రిల్ లో బట్టబయలై, నా మీద అబద్దాల వర్షం కురిపించిన సంఘటన!

 

నేను, 1972 నాటికి, కొన్ని కధలూ, నవలలూ, రాసి వున్న…
పూర్తిగా »