‘ సిరాశ్రీ ’ రచనలు

కవిగా ఉండటమే ఇష్టం – సిరాశ్రీ

నవంబర్ 2013


కవిగా ఉండటమే ఇష్టం – సిరాశ్రీ

కవిగా ‘శత కిరణాల’తో సాహితీ యాత్ర మొదలెట్టి, సినీ విమర్శకుడిగా నలుగురి నోళ్ళలో నాని, మంచి గీత రచయితగా అందరి గుర్తింపు పొంది…
రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని ఒక్కసారి కలిస్తే చాలు జీవితం ధన్యమైనట్టే అనుకునే ఫేజ్ నుంచి ఏకంగా వర్మ ప్రాణస్థానంలో ఆప్త మిత్రుని హోదా సంపాదించి,  ‘వోడ్కా విత్ వర్మ’ అనే పుస్తకంతో సంచలనం సృష్టించిన ప్రముఖ సినీ విమర్శకుడు, కవి, గీత రచయిత సిరాశ్రీ గారితో వాకిలి ముఖాముఖం:

 

1. సిరాశ్రీ గారు ముందుగా మీ పరిచయం- మీ నేపథ్యం- చదువు, బాల్యం, కుటుంభం వివరాలు, మీ కలం పేరు గురించి.. వగైరా…

- జననం రాజమండ్రి.…
పూర్తిగా »