‘ సుద్దాల అశోక్ తేజ ’ రచనలు

నన్ను నేను ఎక్కడా కోల్పోలేదు: సుద్దాల

26-ఏప్రిల్-2013


నన్ను నేను ఎక్కడా కోల్పోలేదు: సుద్దాల

పాటని కవిత్వంగా మారుస్తాడో, కవిత్వాన్ని పాటగా మారుస్తాడో తెలియదు కానీ, సుద్దాల ముద్ర పడిందంటే ప్రతిపదం లయ వెతుక్కుంటూ వెళ్లిపోతుంది. పాట అతని రక్తంలోంచి పొంగింది. పాటలోకి అతని అనుభవాల స్వేదం ఎగజిమ్ముతుంది. పొలం మధ్యలో గొంతెత్తే ఆకుపచ్చ చందమామ. అమ్మ నుదుట కుంకుమలో కరిగిపోయే సూరీడు. తెలంగాణ కడుపులో కాసిన అక్షరాల పంట – సుద్దాల అశోక్ తేజ.

జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, తెలుగు పాట పతాకాన్ని జాతీయ స్థాయిలో ఆవిష్కరించిన గీత రచయిత , సినిమా గీతాలతో ఆబాలగోపాలానికీ సుపరిచితులైనా తనకు తనే తెలియని కోణాలగురించి అడిగినప్పుడు, తడబాటు లేకుండా చెప్పిన విషయాలూ, విశేషాలు, ఆయన గురించి తెలియని కొన్ని కొత్త విశేషాలు…
పూర్తిగా »