గెస్ట్ ఎడిటోరియల్

మిత్ర వాక్యం

మిత్ర వాక్యం

సాహిత్యం కూడా ఒక మిత్రుని వంటిదే. ఎదుటివారిని అర్థం చేసుకోవటం, వారి కష్టసుఖాలను మనవిగా అనుభవించ గలగటం అది నేర్పిస్తుంది. దైనందిన జీవితంలో మన అనుభవంలోకి రాక మరుగున పడిపోయిన అనేక సున్నితమైన అనుభూతులను సాహిత్యం, ముఖ్యంగా కవిత్వం మనలో కలిగిస్తాయి. మంచి సాహిత్యం ఎప్పుడూ గుర్తింపు లేకుండా చీకటిలో మిగిలిపోయిన వాటిపై వెలుగును ప్రసరింపచేస్తుందన్నది కేవలం కవితా వస్తువులు, అంశాలకే పరిమితం కాదు, మన అనుభూతులకు కూడా అది వర్తిస్తుంది. పువ్వులు వాడిపోకుండా పదేపదే నీళ్ళు చల్లి వాటిని తాజాగా ఉంచినట్టు, ఎవరో పలికిన అమృత వాక్యాలు మన మనససుల్ని నవనవోన్మేషంగా ఉంచటానికి దోహద పడతాయి. ఇదే సాహిత్యానికున్న అతి పెద్ద అవసరం, దాని…
పూర్తిగా »

విషాద బీభత్స వర్తమానంలో తాత్విక సత్యాల సౌందర్యం

ఫిబ్రవరి 2013


విషాద బీభత్స వర్తమానంలో తాత్విక సత్యాల సౌందర్యం

పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య కథల్లో ఏ ఒక్కటి చదివినా నిస్సందేహంగా ఒక ప్రగాఢమైన అనుభవం కలుగుతుంది. ఆ కథ చదవక ముందరి మనఃస్థితికీ చదివిన తరవాత మనఃస్థితికీ తప్పనిసరిగా మార్పు వస్తుంది. ఆ కథలు కాలక్షేపానికీ ఉబుసుపోకకీ అలవోకగా చదివేవి కావు. అవి వెంటాడే కథలు. మెల్లమెల్లగా ఆలోచనల్లో బలపడే కథలు. ఆ కథల్లో మామూలు జీవితమే ఉండవచ్చు, మనకు బాగా తెలిసిన పాత్రలూ, హావభావాలూ, వ్యక్తీకరణలూ ఉండవచ్చు. మనకు తెలిసిన కష్టాలూ క్లేశాలూ మాత్రమే ఉండవచ్చు. బహుశా మనం పక్కకు పెట్టదలచుకున్న నిరాశామయ పరిస్థితి మరింత నగ్నంగా, భయానకంగా కూడ ఉండవచ్చు. ఆ కథల్లో గొప్ప శైలీ శిల్ప విన్యాసాలు లేకపోవచ్చు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే…
పూర్తిగా »