కవిత్వం

సత్యం

డిసెంబర్ 2013

ఏదో ఒకటి దేనికోసమో ఒక దానికోసం
నిరంతరం వెతుకుతూనే వుంటాం
అనవరతం తిరుగుతూనే వుంటాం
అది సత్యం కావచ్చు
సౌందర్యం కావచ్చు
అన్వేషణ కొనసాగుతూనే వుంటుంది

ప్రతి రోజూ ప్రతి క్షణమూ
సంఘర్షణ సంలీనత సమన్వయం
అన్నీ ఎదురవుతున్నా
ఏదీ తెలియని తనం
ఏదీ తెలుసుకో లేనితనం
మంచి చెడూ! ఆశా నిరాశా !
అంతా భ్రమ! విభ్రమ!!
అంతా గందరగోళం

ఇష్టం కోరికా తపనా
మనకు అర్థం కానిదేదో
దుఖం లోకి దారి తీస్తుంది
దుఖం అజ్ఞానానికి దారి హేతువవుతుంది

జీవతం నిరంతరం చలనం లో వుంటుంది
చలనం వైరుధ్య భరితం అవుతుంది
వైరుధ్యం లోంచి సంఘర్షణ
సంఘర్షణ లోంచి సత్యం బయట పడుతుంది

 2 Responses to సత్యం

  1. madishetty gopal
    December 1, 2013 at 9:14 am

    చాల చాల బాగుంది ఆనంద్ జీ

మీ అభిప్రాయం రాయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)