‘ డా. రాధేయ ’ రచనలు

సంక్షోభసీమ

మార్చి 2014


మా అప్పులేమో ఊటబావులు
ఆదాయం ఎండమావులు
మా రెప్పల కింద జలాశయాలు
రెక్కల కింద అగాధాలు
నిరంతరం… తరంతరం
ఆర్థిక దాస్యానికే వారసత్వం
కాడికిందికి మెడసాచే మా బానిసత్వం
పిడికిలి నిండని ముక్కారు శ్రమ ఫలితంలో
గింజుకున్నా గింజ మిగలని రైతుకు
భవిష్యత్తు ఓ ప్రశ్నార్థకం! నాగేటి చాళ్ళలో ధారపోసిన స్వేదం
మట్టిపొత్తిళ్ళలో ఇంకిపోయి
అగ్నిశ్వాసగా మారిపోతున్నప్పుడు
ఈ గుండెల్లో గునపాలు దించినంత
దుస్సహమైన బాధ
మట్టిపొరల్లోంచీ అంకురం
మొలకెత్తుతున్నప్పుడు
తప్పిపోయిన మా పసివాడు
ఇంటికి చేరుకున్నంత సంతోషం!
కంకిమీద…
పూర్తిగా »