‘ పి.యస్. రాజు ’ రచనలు

చెత్త కథ

సెప్టెంబర్ 2017


తెరమీద రాజేంద్ర ప్రసాద్ “ఏమిటీ వెధవ గోల” అనగానే సంగీత దర్శకుడి పేరు పడుతుంది. చివరికి “ఎవరిదీ చెత్త డైరెక్షన్ ‘ అనగానే ‘జంధ్యాల ‘ అన్న టైటిల్‌తో సినిమా మొదలవుతుంది. అలా తన మీద తనే జోక్ వెసుకోగలిగిన ధైర్యం కొద్దిమందికే ఉంటుంది.

“నా కథ చెత్తగా ఉంటే అదే పేరుమీద ప్రచురించి అదెందుకు బాగోలేదో , ఇంకా ఎలా బాగా రాయవచ్చో పాఠకులని అడగాలని నాకోరిక” అని ఓ రచయిత తన కథను పంపారు. రచయిత పేరు మార్చి వాకిలి పాఠకుల కోసం ఈ కథను ప్రచురిస్తున్నాం.

ఈ కథలో ఏఏ అంశాలు బాగున్నాయో, బాగోలెదో, అలాగే దాన్ని ఎలా మార్చి రాస్తే…
పూర్తిగా »