‘ పి.వి. సునీల్ కుమార్ ’ రచనలు

ది టెర్మినేటర్: ద్వైతము

ది టెర్మినేటర్: ద్వైతము

అర్ధరాత్రి… నల్లటి చీకటి. ఆకాశంలో మబ్బులు కూడా నల్లగానే ఉన్నాయి. నల్లగా ఉన్న ఆకాశంలో నల్లగా ఉన్న మబ్బులు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి? ఎక్కడినుంచో బతకలేని వెలుతురు నల్లటి ఆకాశం నుండి తప్పించుకుని మబ్బుల్లోంచి ఈ భూమిని చూద్దామని ప్రయత్నిస్తోంది. రెండు మబ్బుల మధ్య కాస్తంత సందులోంచి, భూమి నెర్రలు వేస్తే చీలినట్టున్న ఆ చీలికల్లోంచి గుబులుగా కనిపిస్తోంది. దాంతో నల్లటి మబ్బులు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

భూమి మీద చెట్లు గుబురుగా ఉన్నాయి. గాలికి ఊగుతున్నాయి. కానీ చూడ్డానికి గుబులుగా ఉన్నాయి.

ఆ చెట్ల మధ్య నుండి తెల్లటి బట్టలు వేసుకొని పరుగెత్తుతూ వచ్చింది ఆరేళ్ళ అమ్మాయి. విశ్వ ఆమెను గుర్తు పట్టాడు. అతడి చెల్లెలే ఆమె.


పూర్తిగా »