‘ మహమూద్ ’ రచనలు

నీ వెనుక నేను

జనవరి 2018


చేరుకోలేని దూరమేం కాదు. చెయ్యేస్తే అందేంత!
నేను నీ వెనుకే ఉన్నాననీ
ఒక పిలుపుని రబ్బరులా కొద్దిగా సాగదీస్తే చాలనీ
నాకు తెలియదా ఏమిటీ?
పూర్తిగా »

దాహంతో…

సెప్టెంబర్ 2016


ఎండిన నది పాయలమీద
నిశ్శబ్దం చేతిలో చేయి వేసుకొని నడుస్తాను

నల్లగా కందిపోయిన నింగి
వెలుతురిని గుటకలుగా మింగుతూ
ఎక్కిళ్ళలో చీకట్లని జాలువారుస్తుంది

నది మీద శకలాలుగా రాలిపడుతూ
తిమిరం
సైకతచోరులు తవ్వితీసిన గుంతలలో
సెదదీరుతుంది

పూర్తిగా »

ఆకాశాన్ని పిండేయాలి

నవంబర్ 2013


ఆకాశాన్ని పిండేయాలి

మైనంవొత్తి చివరిరక్తపు బొట్టులో
తన భవిష్యత్తును వెదుక్కుంటూ
దీపశిఖ చివరి అంచుమీద
తెలియాడుతున్నది రాతిరి.
ఉదయంలోగిలికి చేరడానికి
ఎడతెగని ఒక సంఘర్షణ.

వెదుకులాట
అన్నింటిలోకి గొప్ప ఉద్యమం.

దేన్నోదాన్ని సాధించాలి కదా?
ఏవైనా కావొచ్చు -
కలలో, కౌగిళ్ళో, కలత నుండి కాసింత విరామం పొందడానికి తగవులో,
తగవుల్లోంచి స్వేఛ్ఛలోకి విహంగాల్లాగా బార్లా చాపుకున్న రెక్కలతో మార్పుల్లోకి,
మానసిక వికాసాల్లోకి.. దేనికోసమైనా కావొచ్చు.

పాము కుబుసం విడిచినట్టు
అన్ని సందిగ్ధతలని వొదులుకోవాలి.
బంధాల లోహ పరిష్వంగాల నుండి విముక్తం కావాలి.
ఈ రాతిరికి కాసింత ఇంధనం కావాలి.


పూర్తిగా »