‘ మైథిలి అబ్బరాజు ’ రచనలు

ప్రజ్ఞా పారమిత – జేన్ ఆస్టిన్

ఫిబ్రవరి-2014


ప్రజ్ఞా పారమిత – జేన్ ఆస్టిన్

చార్లొటి బ్రాంటి లాగా ఆమె ఉద్వేగం నిండిన రచన చేయలేదు. జార్జ్ ఇలియట్ లాగా దిగంతాలను చూడలేదు. తనకు తెలిసిన, తాను మెలిగిన మనుషుల గురించే, పైపైన చూస్తే పైపైనిదనిపించే పద్ధతి లో చెప్పారు . ఆమె నాయికా నాయకులు ఉదాత్తతకో విజ్ఞానానికో పేరు మోసినవారు కానే కారు. మరి ఆమె ఏమి రాశారు?

హృదయానికీ మేధస్సుకీ సమన్వయం కుదిరేలా చేసుకోవటం ఆలోచించగలవారందరికీ అందీ అందక వేధించేదే. బ్రతకటం లో కళ ఎంత , శాస్త్రం ఎంత, రెండిటినీ కలిపిఉంచగల వీలెంత? గొప్ప కళాకారిణి జేన్ఆస్టిన్ రెండు వందల ఏళ్ల క్రితం చెప్పినదే ఇది అంతా.

పరిమితమైన పరిధిలో ఆమెకనబరచినది అపరిమితమైన ప్రజ్ఞ .…
పూర్తిగా »

కల్లోలానికి ఆవల – అరవింద గారి ‘అవతలి గట్టు’

కల్లోలానికి ఆవల – అరవింద గారి ‘అవతలి గట్టు’

సాహిత్యం కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం, ఇంకొన్ని ప్రశ్నలకి జన్మస్థానం. ఆ పుట్టినవాటికి జవాబులు ఆ పుస్తకంలోనే దొరకక పోవచ్చు, ఎక్కడ, ఎలాగ దొరుకుతాయో ఆ వెతుకులాటని మొదలుపెట్టించటమూ సాహిత్యపు ఒక సల్లక్షణం.

ఈ కథని రెండు విధాలుగా అర్థం, అపార్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకటి స్త్రీవాదపరంగా, మరొకటి నైతికనిబంధనల పరంగా. ఈ రెండింటినీ కలిపినా సరిపోదు , అది మనిషితనం తోనే సాధ్యం. వ్యక్తి వ్యక్తికీ మారే స్వభావమూ అది మారటం కష్టమని తెలుసుకోవటమూ , అపరాధాలు జరగటమూ వాటిని అర్థం చేసుకోగలగటమూ ఇదంతా నేర్పుతుంది ఈ నవల. యుద్ధంలో సర్వతోభద్రవ్యూహం ఏదీ ఉండదు, కాని ఎడాపెడా తగలగల దెబ్బలని కళ్లు తెరిచి కాచుకోవటం ఒక…
పూర్తిగా »