‘ వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు ’ రచనలు

నలుపు – తెలుపు

నలుపు – తెలుపు


రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి రోజువారీ కేబినెట్ మీటింగ్ పూర్తయ్యింది. కేబినెట్లో తన పరిపాలన పద్ధతులు మార్చుకోవాలని వత్తిడి పెట్టే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగిపోయింది. ఏక కంఠంతో, అందరూ తన వాగ్ధాటి తగ్గించమని ఉచిత సలహా ఇవ్వడం మొదలెట్టారు. ముఖ్యంగా, టెలివిజన్లోమాట్లాడినప్పుడు, విలేకరుల గోష్టి లోనూ, వివాదాస్పదంగా కనిపించకండా ప్రతిపక్ష వర్గం నాయకుల ఆదర్శాలకి – వాళ్ళకోరికలకీ-అన్నింటికీ కాకపోయినా కొన్నింటికయినా — ఒకింత సుముఖత చూపించడం, అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి తనకి, తన వర్గం వారికీ, తన ప్రభుత్వానికీ ఏవిధమయిన అభ్యంతరం లేదని సూచన ప్రాయంగా చెప్పడం అవసరమని కేబినెట్లో పెద్దతలకాయల అభిప్రాయం. బహిరంగంగా మాట్లాడేటప్పుడు, మైనారిటీ వర్గాలనీ, పేదవారిని వెనకేసుకు రావటం తప్పుకాదు…
పూర్తిగా »

డయాస్పోరా రచయితలతో ముఖాముఖి – మొదటి భాగం

డయాస్పోరా రచయితలతో ముఖాముఖి – మొదటి భాగం

డయాస్పోరా రచయితల అనుభవాలను ఒక కూర్పుగా చేసి ఆటా సావనీర్లో వేద్దామనే ఉద్దేశంతో రచయితలకు ఐదు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రశ్నలకు ఆయా రచయితలు చెప్పిన సమాధానాలు, వారి అనుభవాలు ఇక్కడ మీకోసం (ఆటా వారి అనుమతితో):
ప్రశ్నలు:

1. డయాస్పోరా రచయితగా మీరు చేసిన రచనలు, మీరు పడ్డ ఇబ్బందులు, మీ సాహిత్య ధోరణిలో/గమ్యంలో వచ్చిన మార్పుల గురించి చెప్పండి? ప్రవాసదేశంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవ పరిస్థితుల్ని ఎంతవరకు సాహిత్యీకరించగలుగుతున్నారు?

2. అమెరికాలో మీరు భిన్న దేశాల సాహిత్యాలు చదువుతుంటారు కదా! అవి చదువుతున్నప్పుడు మీకెలా అనిపిస్తుంది? ఒక రచయితగా అంతర్జాతీయ పటం మీద మీరు ఎక్కడ ఉన్నారనుకుంటారు?


పూర్తిగా »