‘ క్రిష్ణ వేణి ’ రచనలు

చెదిరిన ప్రతిబింబం

ఫిబ్రవరి 2016


చెదిరిన ప్రతిబింబం

“హలో రాధికా, రేపటి డిన్నర్ మా ఇంట్లోనే అని గుర్తుందిగా? ప్రతిమకీ గుర్తు చేశాను. ‘వాట్ ఈజ్ యువర్ పాయిసన్!’ అని నిన్ను అడగక్కరలేదుగా! వోడ్కా, ఆరెంజ్ జ్యూసేనా?” నిన్న సాయంత్రం రేణుక ఫోన్.ఈ మధ్య ఇంగ్లీష్ తెగ వాడుతోందే! కాక్‌టెయిల్స్ గురించి కూడా బట్టీ పట్టినట్టుంది.నిజం చెప్పాలంటే, ఈ నెలవారీ డిన్నర్ల ఏర్పాటు గురించి ఆఫీసు పనుల్లో పడి మరిచేపోయాను. అలా అని ఒప్పుకోడానికి సిగ్గేసి,
“ఆ, గుర్తుందిలే. ఏదన్నా వండి తీసుకు రమ్మన్నావా?” ఫార్మాలిటీ పూర్తి చేస్తూ అడిగాను.“నిన్ను నువ్వు తెచ్చుకో, చాలు. వండడానికి రామూ ఉన్నాడు.”- రక్షించింది. మా ఆయన విక్రమ్ అయితే,
”మనమే…
పూర్తిగా »

సేఫ్ లాండింగ్

డిసెంబర్ 2015


సేఫ్ లాండింగ్

మనస్సు అతలాకుతలంగా ఉంది.
“నాకు కొంచం పనుంది. మీరిద్దరూ వెళ్ళండి. బోర్డింగుకింకా చాలా టైముంది. అప్పటికల్లా వచ్చేస్తాను.”- ప్రభాత్‌తోనూ, విజయ్‌తోనూ చెప్తూ, కుడిచేతిపక్కనున్న కార్గో సెక్షన్‌వైపు నడిచి బయట వేసున్న కుర్చీల్లో ఒకదాన్లో, చీర కుచ్చిళ్ళు చెదరకుండా కూర్చుని, మిణుకుమిణుకుమంటున్న నక్షత్రాలని చూస్తున్నాను.ఏమయిందీ ప్రభాత్‌కి! మొదటిసారి చూసినప్పుడు ఎలా ఉండేవాడూ! అరగంట కిందట మేమ్ముగ్గురం కలిపి టార్మాక్ మీదకి వస్తున్నప్పుడు తన పరిస్థితెలా ఉందీ?

***

“చెన్నై ఫ్లయిటుకేగా! పదండి. మాట్లాడుకుంటూ, నడిచి వెళ్దాం.” టార్మాక్ వైపు అడుగు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న విజయ్‌తోనూ, నాతోనూ అన్నాడు ప్రభాత్.
మళ్ళీ మెన్స్ స్టాఫ్ రూంలోకి వెళ్ళి వచ్చినట్టున్నాడు. నోట్లోంచి…
పూర్తిగా »