‘ శైలజా మిత్రా ’ రచనలు

జయభేరి మూడవ భాగం – కవిత్వం నాకేమిస్తోంది?

జయభేరి మూడవ భాగం – కవిత్వం నాకేమిస్తోంది?

కవిత్వం నాకేమిస్తోంది? 

కవి మిత్రులకు నమస్కారం!

వాకిలి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి జయభేరి కవి సమ్మేళనంలో చేరిన కవులందరికీ స్వాగతం.

అదాటున ఎదో గుర్తొచ్చి నవ్వుకుంటాం. కొన్నిటిని గుర్తుతెచ్చుకునీ మరీ ఏడుస్తాం. ఏమిస్తుందని ఒక జ్ఞాపకాన్ని పురిటి నొప్పులుపడుతూ మళ్ళీ మళ్ళీ కంటాం? బాధ, సంతోషం, ఒక వ్యక్తావ్యక్త ప్రేలాపన? అసలు ఎందుకు ఆలోచిస్తాం? ఈ ఆలోచనా గాలానికి ఎప్పుడూ పాత జ్ఞాపకాలే ఎందుకు చిక్కుకుంటాయి? ఎందుకు అనుభూతుల్లోకి వెళ్లి కావాలనే తప్పిపోతుంటాం? అసలు ఎందుకు ఆలోచిస్తాం అన్నదానికి సమాధానం దొరికితే, ఆ సమాధానమే “కవిత్వం నాకేమిస్తోంది?” అనే ప్రశ్నకు సమాధానం అవుతుందా?

అసలు కవిత్వం నాకేమిస్తోంది? నేను కవిత్వం ఎందుకు రాస్తున్నా? తెలియని ప్రపంచపు లోతుల్ని…
పూర్తిగా »

తాత్కాలికం

05-ఏప్రిల్-2013


తాత్కాలిక గమ్యం మనం చేరగానే
మనసు మళ్ళీ కొత్త ప్రయాణపు సన్నాహం చేస్తుంది
బతుకు కుదుపుల కుదేలవుతుంది
పలకరింపులు, పరామర్శలు
అలవాటుగా స్పృశిస్తునే ఉంటాయి

ఎవరిదో గెలుపు వాసనను ఆస్వాదిస్తూ
అమ్మకానికి ఆదాయాన్ని జతజేస్తూ
ఆనవాళ్ళు లేకుండానే ఆదమరచి
భారీ అంచనాలను వేస్తూ సేద తీరుతుంటుంది

సాయం పేరుతో స్వస్థానం వదులుతూ
సామరస్యం కోసమనే మనకు మనమే ఓదార్చుకుంటూ
చివరి అంచుకు జారిపడ్డ సందేహం
సరిగంచు చీరై శరీరాన్ని చుట్టుకుంటోంది

ఎటూ పాలుపోని బాగస్వామి చింతన
ఎరుపు, ఆకుపచ్చ చొక్కాలను చేత పట్టుకుని
ఎదకు ఈ ఆచ్చాదన సరిపోతుందా…
పూర్తిగా »