‘ సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి ’ రచనలు

పార్డన్ మి ప్లీజ్!

పార్డన్ మి ప్లీజ్!

"మిస్ ప్రతిమా గుప్తా!  నీ గురించి నాకు బాగా తెలుసు. నువ్వు గిల్టీ కాదని. కానీ ఫ్రీమాంట్ యూనియన్ స్కూల్ యూనియన్ వేసిన కమిటీ అలా అనుకోవడం లేదు. నువ్వు అతన్ని నిగ్గర్ అన్నావనీ,  నీ చర్యల్లో రేసిజం చూపించావని...(కొంతసేపు మౌనం) నీలాంటి మంచి టీచర్ కోల్పోవడం మా దురదృష్టం. రూల్స్ రూల్సే! సారీ! ఐ కాంట్ డూ యెనీ థింగ్. రియల్లీ సారీ ఫర్ యూ!"
పూర్తిగా »

ఆ నేల, ఆ నీరు, ఆ గాలి (వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు కథలు)

ఆ నేల, ఆ నీరు, ఆ గాలి (వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు కథలు)

"అంతర్లీన ఘనీభూత సాగరాన్ని బద్దలుకొట్టే గండ్ర గొడ్డలే సాహిత్యం" అంటాడు కాఫ్కా. ఇక్కడ సాగరం అంటే ఆలోచనలు. వాటిని ముక్కలు చేయడమే సాహిత్యం చేసే పని. జీవితంలో అనుభవాలే వాటికి ఆలంబన.
పూర్తిగా »

మాయా “క్లాసిక్”!

మాయా “క్లాసిక్”!

నేటి మానవ జీవితంలో సినిమా ఒక విడదీయరాని అంతర్భాగం. ఒక దృశ్యం వేయి మాటలకి సమానం అంటారు. సాంకేతిక ప్రగతి అభివృద్ధితో పాటు సినిమా రంగం కూడా పెరిగింది. పలు అంశాలతో కొన్ని వేల సినిమాలు వచ్చుంటాయి ఇప్పటి వరకూ. మిగతా భాషలు మినహాయించి ఒక్క తెలుగులోనే పదివేల పైగా సినిమాలు వచ్చాయి. వీటిలో ఎన్ని సినిమాలు గొప్పవి? ఆ సినిమాలు ఎన్ని తరాలకు గుర్తుంటాయి? ఇలాంటి సమాధానం చెప్పాలంటే ఇప్పటివరకూ వచ్చిన సినిమాలన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మంచివి ఎంపిక చెయ్యాలి.

ఎన్నో సినిమాలు వచ్చినా వాటిలో కొన్ని సినిమాలే కాలానికి నిలబడతాయి. కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే గుర్తుంటాయి. సినిమా అనేది సామూహిక సృజన. దర్శకుడూ,…
పూర్తిగా »