‘ కడప రఘోత్తమ రావు ’ రచనలు

ఇంతే!

ముఖ కవళికల్ని తెరచాటున దాచవచ్చు
కన్నీటిలో కూడా కరగని భావాలుంటాయా?
నిప్పులో మండని పదార్థాలుండొచ్చు
నిజాల్ని ఒప్పుకోని మనసులుంటాయా?

మేఘాల స్పర్శను పొందుతున్నా
వర్షించడం మర్చిపోయిన ఆకాశానికి
మిగిలేది గతించిన జ్ఞాపకాలు మాత్రమే!


పూర్తిగా »

పుష్పవిలాపము: నేను చదివానా? నన్ను చదివిందా?

08-ఫిబ్రవరి-2013


పుష్పవిలాపము: నేను చదివానా? నన్ను చదివిందా?

చిన్ననాటి భావాలు చివరిదాకా ఉంటాయి. అన్నీ కాకపోయిన కొన్నైనా.

ఇప్పటికీ ఒక కాలు చెప్పులో ఉంచి మరో కాలు తీయను. తాడిపత్రిలో ఐదో తరగతి చదువుతున్న రోజుల్లో ఓ కాలికే చెప్పు వేసుకుని నేను గెంతుతుంటే మా పిల్లలదండుకు నాయకురాలైన వాణి “ఒంటికాలికి చెప్పు వేసుకున్నవారిని తేలు కుడుతుం”దని ప్రకటించి భయపెట్టింది. అప్పట్నుంచి గత ముప్పైయేళ్ళుగా అలా వేసుకోకుండా ఉండడం అలవాటైపోయింది.

బాల్యమన్నది అద్భుతమైన భయాలకే కాకుండా అతార్కికాలు, నిర్హేతుకాలైన ఆనందాలకు కూడా ఆటపట్టు.

కాంతారావు నటించిన జానపదచిత్రం చూసివచ్చాక కనబడ్డ ప్రతి చెట్టు తొర్రలోనూ మాంత్రికుని ప్రాణమైన రామచిలుక ఉంటుందేమోనన్న ఊహ గిలిగింతలు పెట్టేది. వేసవి సెలవులప్పుడు ఆదోనిలో ఉండే పెదనాన్న ఇంటికి వెళ్తే,…
పూర్తిగా »

మనసుకో చిన్న మాట

వెళ్ళిపోకే మనసా
అలా వెళ్ళిపోకే
ఆలోచనల శిఖరాల పైకి
భావ సముద్రాల లోతుల్లోకి
కవితారణ్య సీమల్లోకి
పక్షిలా
చేపలా
కుందేలులా
వెళ్ళిపోకే మనసా
అలా వెళ్ళిపోకే

మహాకవుల శైలిలోకి
మహా స్వాప్నికుల ఊహల్లోకి
కథన రథికుల పథం లోకి
అక్షరమై
ఉత్ప్రేక్షవై
ధూళియై
వెళ్ళిపోకే మనసా
అలా వెళ్ళిపోకే

సిద్ధాంత సౌధాల్లోకి
రాద్ధాంత వీధుల్లోకి
ముఠాలు కట్టిన మఠాల్లోకి
బందీవై
బాధితవై
మూర్ఖవై
వెళ్ళిపోకే మనసా
అలా వెళ్ళిపోకే

తనకు తాను సమధి…
పూర్తిగా »