‘ నౌడూరి మూర్తి ’ రచనలు

ఆ గంట…

నవంబర్ 2016


ఆ గంట…

మిసెస్ మలార్డ్ కి గుండెజబ్బు ఉందని తెలియడం వల్ల, ఎన్ని జాగ్రత్తల్ని తీసుకోవాలో అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుని, ఎంతో సున్నితంగా ఆమె భర్త మరణవార్త తెలపడం జరిగింది.

చెప్పలేక చెప్పలేక, పొడి పొడి మాటల్తో ఆమె సోదరి జోసెఫీన్ చెప్పింది; సగం దాస్తూ, సగం విషయాన్ని సూచనప్రాయంగా చెబుతూ. ఆమె భర్త స్నేహితుడు రిచర్డ్స్ పక్కనే ఉన్నాడు. బ్రెంట్లీ మలార్డ్ పేరు మొట్టమొదటగా పేర్కొంటూ రైలు ప్రమాదంలో మరణించిన వారి సమాచారం వార్తాసంస్థల ద్వారా అందినప్పుడు అతను పత్రిక కార్యాలయంలోనే ఉన్నాడు. కానీ, అది నిజమని నిర్థారించుకుందికి రెండవసారి తంతివార్త వచ్చే వరకూ ఆగి, సున్నితత్త్వం లేని ఏ మిత్రుడయినా అజాగ్రత్తగా ఆమెకు ఈ…
పూర్తిగా »

నైతిక కార్యాచరణ (Moral Activity)

మనం అనునిత్యం మన చర్యల్ని అవి ఇతరులపై చూపే ప్రభావం ఆధారంగా అంచనా వేస్తాము. అది ఎందుకంటే, ఆత్మప్రమాణంలో ఇతరులకి మంచి చెయ్యడమే మంచి, హాని చెయ్యడం కాదు. ఆత్మ ఇతరులకి మంచి చెయ్యడం… ఏదో ప్రయోజనాన్ని ఆశించడం కాకుండా కేవలం మంచి చెయ్యాలన్న తలపు వలననే. కనుక మన చర్యల్ని అవి కలిగించే ఫలితాలబట్టి అంచనా వెయ్యాలి; మనం ఇతరులకి హాని చెయ్యకుండా, మంచి చెయ్యాలంటే ఎలా నడుచుకోవాలన్నదానిగురించి ఆలోచించాలి. మన చర్యల్ని అంచనా వెయ్యడం, మంచి చెయ్యాలన్నఆలోచనా ఇవన్నీ నైతిక కార్యాచరణలో భాగమే; అన్ని ఆ లక్ష్యాన్ని అందుకోవడమే లక్ష్యంగా చేసే ప్రయత్నానికి ఉపకరణాలు అని గుర్తించాలి. ఆ ఒక్క విధంగా మాత్రమే…
పూర్తిగా »

మౌలిక విశ్వాసం (The Ultimate Belief… A. CLUTTON-BROCK) – అధ్యాయం 2

మౌలిక విశ్వాసం (The Ultimate Belief… A. CLUTTON-BROCK) – అధ్యాయం 2

శతాబ్దాల ఆలోచనా స్రవంతితో మానవ స్వభావం గురించీ, విశ్వం స్వభావం గురించీ తత్త్వశాస్త్రం ఒక సత్యాన్ని ప్రకటించింది, ఆ పని ఒక్క తత్త్వశాస్త్రం మాత్రమే చెయ్యగలదు. ఆ సత్యం అందరికీ చెప్పాలి అందరూ తెలుసుకోవాలి. పిల్లలలకి చిన్నప్పటినుండీ క్రమంగా పరిచయం చెయ్యాలి; అది వాళ్ళకి చెబుతున్నకొద్దీ, దానిమీద వాళ్ళు పరిశ్రమ చేస్తున్న కొద్దీ వాళ్ళకి దానిమీద నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆ నమ్మకం చదువుని అర్థం అయ్యేలా చేస్తుంది; జీవితం అంటే అవగాహన కలిగిస్తుంది; అది సవ్యంగా ఆలోచించగలిగిన ప్రతి వారూ ఆహ్వానిస్తారు, కారణం అది మానవాళి ఆకాంక్షలకి సమాధానాలు చెబుతుంది.
పూర్తిగా »

మౌలిక విశ్వాసం (The Ultimate Belief… A. CLUTTON-BROCK) – అధ్యాయం 1

మౌలిక విశ్వాసం (The Ultimate Belief… A. CLUTTON-BROCK) – అధ్యాయం 1

తత్త్వవేత్త అనగానే, తత్త్వవేత్తలకు మాత్రమే పనికివచ్చే విషయాలగురించి వాళ్ళ పరిభాషలో మాట్లాడేవ్యక్తి అని ఇంగ్లండులో చాలమంది అభిప్రాయం. కాని నిజానికి తత్త్వశాస్త్రం మనుషులందరికీ పనికివచ్చే విషయాలు, మనిషి స్వభావం, ఈ విశ్వం, దాని స్వభావం మొదలైనవాటిని చర్చిస్తుంది. ప్రతి మనిషీ పుట్టుకతోనే తత్త్వవేత్త. కానీ అతనిలోని తత్త్వవేత్తని రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని మనుగడకు సంబంధించిన జీవితసమస్యలు అణచివేస్తాయి. పెద్దవాళ్ళకంటే పిల్లలు ఎక్కువ తాత్త్వికులు. ఉపాధ్యాయునికంటే విద్యార్థులు ఎక్కువ తాత్త్వికులు. వాళ్ళకు తెలియకుండానే విద్యాభ్యాసంలో వాళ్లు కోల్పోతున్నది ఈ తత్త్వచింతనే. ఈ తాత్త్విక చింతన లోపించడం వల్లనే వాళ్ళకి విద్యాభ్యాసం రుచించక దానికి ఎదురుతిరిగే విధంగా వాళ్లను ప్రేరేపిస్తుంది. మంచిగా ఎందుకు ప్రవర్తించాలి, జ్ఞానాన్ని ఎందుకు…
పూర్తిగా »

తత్త్వశాస్త్రం యొక్క ఆవశ్యకత

ఏప్రిల్ 2016


తత్త్వశాస్త్రం యొక్క ఆవశ్యకత

["The Ultimate Belief" by CLUTTON BROCK]

ఉపోద్ఘాతం

ఈ చిన్ని పుస్తకాన్ని ఎప్పుడైనా రాసి ఉండొచ్చు గాని, ఈ ప్రపంచ యుద్ధం దానికి ప్రేరణనిచ్చింది. జర్మన్లు వాళ్ళ పాఠశాలల్లో, అక్కడి జనాభాలో ఎక్కువమంది ఆమోదించే ఒక రకమైన భావజాలాన్ని బోధిస్తారు, దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆచరిస్తున్నారు. అది వాళ్ళకి ఒక ఐకమత్యాన్నీ, మొండి ధైర్యాన్నీ ఇచ్చింది; అంతే కాదు, మనందరకూ తెలిసిన అనేక నేరాలు చేసేలా ప్రేరేపించింది కూడా. మనం, దానికి విరుద్ధంగా, మన పాఠశాలల్లో ఏ భావజాలాన్నీ బోధించము, కనీసం తత్త్వచింతనగా పిలవదగ్గదేదీ బోధించము; అలా చెప్పనందుకు గర్వపడతాము కూడా. ఒక భావజాలం జర్మన్లు…
పూర్తిగా »

నత్కీరుడు… నిబద్ధతా

నత్కీరుడు… నిబద్ధతా

పూర్వం దక్షిణదేశాన్ని పాండ్య రాజు పరిపాలించేవాడు. ఆ రాజుదగ్గర వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన సరస్వతీదత్తమైన ఒక "శంఖపీఠం" ఉంది. దాని ప్రత్యేకత… దాని మీద కవులైనవారు ఎవరైనా కూర్చుంటే మరొక్కరు కూచుందికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. అలా కల్పించలేదంటే, కూచున్న వ్యక్తి కవి కాదన్నట్టే లెఖ్ఖ. అటువంటి శంఖపీఠంపై కూర్చున్న అతని ఆస్థాన కవులలో అగ్రగణ్యుడు నత్కీరుడు.
పూర్తిగా »

ఒకే కవిత నాలుగు అనువాదాలు!

ఒకే కవిత నాలుగు అనువాదాలు!

కవిత్వం ఒక క్రియాత్మక వ్యవసాయం అనుకుంటే అందులో రెండు రకాలున్నాయి. ఒకతీ కవి స్వతహగా తన ప్రేరణతో రాసే కవిత్వం. రెండో రకం, అంతకంటే తక్కువ స్థాయిది అయినప్పటికీ, ఒక మూల భాషలోని సౌందర్యాన్ని తనకి ఒద్దికగా ఉన్న మరో భాషలోకి చేసే అనువాదం. అందుకే అనువాదాన్ని అనుసృజన అనవచ్చు. నిజానికి ప్రతి భాషలోను తొలుత వచ్చేవి అనువాదాలే. కారణం ఆ భాష ఇంకా స్థిరపడకపోవడం, అంతవరకు మరొక భాషతో కలిసి ఉన్న ఆ భాష తన అస్థిత్వాన్ని నిలుపుకోవడంలో భాగంగా సాహిత్య సృష్టి చెయ్యవలసిన అవసరం రావడం కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు. అనువాదాల్లో మాతృకకి దగ్గరగా ఉన్నవి కొన్నయితే, కొన్ని కేవలం నామమాత్ర…
పూర్తిగా »

ముహమ్మద్ ఫెతుల్లా గిలెన్

ఫిబ్రవరి 2015


ముహమ్మద్ ఫెతుల్లా గిలెన్

ముహమ్మద్ ఫెతుల్లా గిలెన్ (27 ఏప్రిల్ 1941) టర్కీ దేశస్థుడు. ఒకప్పటి ఇమాం. అతను గిలెన్ ఉద్యమానికి ఆద్యుడు. ( దీన్ని హిజ్మత్ ఉద్యమం అని కూడా పిలుస్తారు) ఇప్పుడు అతను పెన్సిల్వేనియాలో తనకుతాను విధించుకున్న ఏకాంతవాసం గడుపుతున్నాడు.

సున్నీ మేధావి సయ్యద్ నుర్సీ (1877 – 23 మార్చి 1960) బోధనలకు ప్రభావితుడైన గిలెన్ ఇస్లాం లోని హనాఫీ శాఖకు చెందిన భావజాలాన్ని అనుసరిస్తాడు. తనకి సైన్సు పట్ల నమ్మకం ఉందనీ, జుడాయిజం, క్రిస్టియానిటీ లతో సంభాషణ, అనేకపార్టీల ప్రజా స్వామ్యం పట్ల నమ్మకం ఉందని ప్రకటించాడు. తగ్గట్టుగా వాటికన్ తోనూ, జ్యూయిష్ మేధావులతో చర్చలు జరిపేడు కూడా.

ఆధునిక…
పూర్తిగా »

దారా షుకోయ్ (20 మార్చి 1615 – 9 సెప్టెంబర్ 1659)

దారా షుకోయ్ (20 మార్చి 1615 – 9 సెప్టెంబర్ 1659)

ప్రపంచానికి వెలుగు చూపించినవి ఉపనిషత్తులని మనం మురిసిపోవచ్చుగాని, బహుశా 4 వందల ఏళ్ళ క్రిందట ఒక మొగలాయీ యువరాజు, ముస్లిము మేధావి …  లాహోరుకి చెందిన ప్రముఖ Qadiri Sufi Saint Hazrat Mian Miir శిష్యుడూ,  50 ఉపనిషత్తులని కాశ్మీరునుండి పండితులని రప్పించుకుని, స్వయంగానో, వారి సహాయంతోనో సంస్కృతం నుండి పెర్షియనులోకి  అనువాదం చేసి ఉండి ఉండకపోతే, బహుశా ఈ నాటికీ అవి వెలుగుకి నోచుకుని ఉండేవి కావు… అని అంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు.  అంతే కాదు, చక్రవర్తి అక్బరు అవలంబించిన పరమత సహనాన్ని బాహాటంగా సమర్థించి, ఆచరణలోచూపిన వాడు అతను.

అతని ఉపనిషత్తుల అనువాదాన్ని Sirr-e-Akbar (The Greatest Mystery) అని…
పూర్తిగా »

కీట్స్… మూడు స్మృతిగీతాలు

నవంబర్ 2014


కీట్స్… మూడు స్మృతిగీతాలు

(అక్టోబరు 31 కీట్సు 220వ జయంతి సందర్భంగా నివాళి)

జాన్ కీట్స్ (31 October 1795 – 23 February 1821) సౌందర్యారాధకుడు. అయితే ఆ సౌందర్యం బాహ్య /భౌతిక స్వరూపం కాదు. సత్యస్వరూపమైన సౌందర్యం. అందుకే, Truth is beauty and beauty is truth. That is all you know on earth; and that is all you need to know అంటాడు. భౌతికమైన సౌందర్యపు క్షణికత ఎరిగినవాడవడం వల్లే, A Thing of beauty is joy forever అని అనడంలోనూ, Heard Melodies are sweet, unheard melodies are sweeter అనడంలోనూ, రసాత్మకమైన సౌందర్యం…
పూర్తిగా »