‘ పూర్ణిమా సిరి ’ రచనలు

రేపటి నిన్నలో…

మనసు ఎడారిని తలపించింది
అల్లుకున్న ఊహలన్నీ ఆవిరైనట్టు
జ్ఞాపకాలన్నీ సంకెల తెంచుకున్నట్టు

ఏంటో ఎటుపోతున్నాయో
తలపుల రహదారులు
ఆరని ,అంతుచిక్కని అనలానికి
నన్ను సమిధను చేస్తూ

అప్పుడెప్పుడో ఉబుసుపోక
చెప్పుకున్న పిట్టకథ వెక్కిరిస్తోంది

చెట్టు నువ్వని నీడ నీ జ్ఞాపకమని
భావుకత వల్లించిన మనసుకి
ఆనీడ జాడే లేని మొండి గోడ వెక్కిరించింది

ఎన్నివసంతాలైనా చిగురించని
ఆ మోడు నేలకొరిగితే
మరి తపనల తలపులనే కానీ
నిన్ను చూడలేనని మనసు
నీ జ్ఞాపకాలని వేలివేయమంది

నిను వెలివేసి నేను ఒంటరినవ్వనా??
ఎన్ని రకాలుగా వివరించినా
అనునయించినా,అర్థించినాపూర్తిగా »

బంధాలు కొన్ని!

22-ఫిబ్రవరి-2013


ఎదురింటి గోడకు ఎగబాకిన మనీప్లాంట్
పలకరిస్తుంది ప్రతీ ఉదయం
అది చిగురు వేసినప్పుడల్లా
నాలో ఒక పరవశం!

రోజూ ఆవేళకు వచ్చి
కబుర్లాడే గువ్వపిట్ట
ఏనాడైనా వేళ తప్పితే
ఏమైపోయిందోనని
ఒక కలవరం!

మా ఖానిగీరు బడి నానుకొని పూచే
బొండు మల్లె చెట్టు ఇప్పుడెక్కడన్నా కనపడితే
బాల్యనేస్తాన్ని చూసిన
ఓ ఆనందం !
ఒట్టి కాళ్ళతో నేల మట్టి అంటగా
తడిపొడి నేలపై తిరుగాడుతుంటే
ఇంకా వెంటాడుతుంది చిన్నప్పుడు
చేతికంటిన ఆ మట్టిబొమ్మల సహజ పరిమళం !

నేస్తాల్లారా! మీ అనురాగం నిరుపమానం

పూర్తిగా »

కనీసం నీ పేరైనా అడగలేదు..

ఫిబ్రవరి 2013


ఎలా ఉన్నావో మళ్ళీ నీ నవ్వు నేను చూడగలనో లేదో కనీసం నీ పేరైనా నేనెప్పుడు అడగలేదు.. అమ్మకాలలో ఆపూట తీరిక లేకనో అసలు అమ్మకాలే లేకనో ఇంత తిండైనా తిన్నావో లేదో పొట్ట చేత్తో పట్టుకొని పట్టణానికి బయలెల్లిన నువ్ నీ వాళ్ళను  చూసి ఎన్నాలైందో టీవీలో వార్త చూసి నిన్ను పోల్చుకోవటంలో ఎంతటి క్షోభననుభిస్తున్నారో నీవాళ్ళు నా సాటి మనుషులు .. అవును మనలాగే ఈ ఘటనా రచకుడు మనిషే అంటావా? ఏ రక్తం తో చేసాడో ఏ మట్టి ముద్దలో ఆ వైషమ్యాల ఊపిరిని ఏ విధంగా ఊదాడంటావు ఆ విధాత నిజంగా విధాతే  చేసాడందామా? ఇప్పుడే వచ్చేస్తా ఏం తేను…
పూర్తిగా »

Soul-mate

Soul-mate

ఉన్నట్టా? లేనట్టా?

1.
కొన్నిసార్లు తడిని అనుభూతి చెందేలోపే
తాకిన నీటి తుంపర ఆవిరైపోతుంది

ఏమో పొడిబారిన హృది ఉంటేనే గానీ
తగిలిన తడి సాంద్రత తెలీదేమో..

కోల్పోయే స్థిమితం శక్తి ఉంటే కదా..
పొందగల తెగువ ప్రదర్శించటానికి ..

ఐనా పొందటానికేమి కొత్తగా లేదనుకున్నప్పుడు..
మరి కోల్పోవడానికేముంది కొత్తగా..

అనుకోవడమే ! అంతా అనుకోవడమేనా?
అనుకోవడంలోనే ఉందంతా!?

పొందడము
కోల్పోవడము
క్షణిక అనుభూతేనా!?
మరెందుకిదంతా??

2.
నువ్వోస్తావా అసలు
నా నువ్వు ఉన్నావా అసలు
నమ్మకం లేక కాదులే
నమ్మేంత అనుభవం లేకనే ఈ తిప్పలు


పూర్తిగా »

ఉన్నట్టా? లేనట్టా?

01-ఫిబ్రవరి-2013


1.
కొన్నిసార్లు తడిని అనుభూతి చెందేలోపే
తాకిన నీటి తుంపర ఆవిరైపోతుంది

ఏమో పొడిబారిన హృది ఉంటేనే గానీ
తగిలిన తడి సాంద్రత తెలీదేమో..

కోల్పోయే స్థిమితం శక్తి ఉంటే కదా..
పొందగల తెగువ ప్రదర్శించటానికి ..

ఐనా పొందటానికేమి కొత్తగా లేదనుకున్నప్పుడు..
మరి కోల్పోవడానికేముంది కొత్తగా..

అనుకోవడమే ! అంతా అనుకోవడమేనా?
అనుకోవడంలోనే ఉందంతా!?

పొందడము
కోల్పోవడము
క్షణిక అనుభూతేనా!?
మరెందుకిదంతా??

2.
నువ్వోస్తావా అసలు
నా నువ్వు ఉన్నావా అసలు
నమ్మకం లేక కాదులే
నమ్మేంత అనుభవం లేకనే ఈ తిప్పలు

వస్తే…

పూర్తిగా »