నుడి

నుడి – 17

మార్చి 2017

Nudi 17 PDF (ప్రింట్ చేసుకుని తీరిగ్గా పెన్నుతో గడులను నింపుకోవాలనుకుంటే ఈ పి.డి.ఎఫ్ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు.)


నుడి-16 ఫలితాలు, జవాబులు, వివరణలు


పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈసారి ‘నుడి’ని ఎవ్వరూ ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు నలుగురు. వారు:

1. కార్తీక్ చంద్ర, పి.వి.ఎస్.
2. పి.సి. రాములు
3. యలమంచిలి కేశవ్
4. కామేశ్వరరావు

చాలా మంది 5 అడ్డం, 13 నిలువు, 31 నిలువుల దగ్గర తడబడ్డారు.
కొన్ని ఆధారాలను, వాటికి జవాబులను, వివరణలను చూద్దాం.

5 అడ్డం: దీనికి సమాధానం యద్దేవా. ఈ రోజుల్లో మనం వాడుతున్న ఎద్దేవా పదం పాత శ్లోకంలోని యద్దేవా నుండి వచ్చింది. (?యత్ + దేవా). యద్దేవా దేవం దేవహేళనం…. అంటూ మొదలౌతుంది ఆ శ్లోకం. కొందరు యధవా, యదేవా మొదలైన సమాధానాలను రాశారు.

6 అడ్డం: ఇంతి అంటే స్త్రీ కనుక, అదే సమాధానమౌతుంది. ఇక ఆంగ్ల పజిళ్ల ఆధారాలలో Chiefly, Primarily అని రాసి తర్వాత కొన్ని పదాలను ఇచ్చినప్పుడు, ఆ పదాల మొదటి అక్షరాలను కలిపితే సమాధానం వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రధానంగా అంటే ఇంతేలోని ‘ఇం’, ‘తినాలి’లోని ‘తి’ తీసుకుని కలపాలి. అప్పుడు కూడా ఇంతి వస్తుంది. కాబట్టి రెండు విధాలుగా అదే సమాధానం. ప్రామాణిక తెలుగు పజిళ్లలో కూడా మొదటి అక్షరాన్ని సూచించడం కోసం తల, మొదలు, ప్రారంభం అనే పదాలను మానుకునే సమయం ఆసన్నమైందని నా అభిప్రాయం. ఎన్నో దశాబ్దాలుగా తల/మొదలు/ప్రారంభం నరికిన/తొలగించిన/లుప్తమైన అంటూ ఆధారాలను ఇస్తూ వస్తున్నాం. మొదటి అక్షరాలను సూచించడానికి నేరుగా పదాలనే ఇవ్వొచ్చు. ఇంగ్లిష్ పజిళ్లలో ఆ విధంగానే ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనకు సమాధానంగా నా తోటి Setters (పజిల్ కూర్పరులు) ఏమంటారో!

7 అడ్డం: అశ్వారావుపేట – ఈ పదంలో 6 అక్షరాలున్నాయి. మధ్యన (సెంటర్లో) వున్న రెండక్షరాల పదం ‘రావు’. ఇది ‘వస్తాయి’కి వ్యతిరేకం!

14 అడ్డం: చిన్న నాటకం = నాటిక. అంతు లేని అన్నాం కనుక ‘నాటి’ సమాధానమౌతుంది. ఇక ఆనాటి లోంచి ‘ఆ’ (ఆకారం) పోతే మిగిలేది నాటి కనుక, రెండు విధాలుగా సమాధానం అదే అవుతుంది.

19 అడ్డం: Camus ను కామూ అని ఉచ్చరించాలి. ఇక Albert అసలు పేరు కాగా, Camus (కామూ) ఇంటిపేరు. పాశ్చాత్యుల పేర్లలో ఇంటిపేరు చివరన ఉంటుంది.

22 అడ్డం: ఆడకోడి = పెట్ట. పెట్టజాలం మైనస్ పెట్ట = జాలం = వల!

28 అడ్డం: ఆ మనుషులు = వారు. ‘తరువాతి’ సెంటర్లో (మధ్యలో) ఉన్న ‘రువా’ను తారుమారు చేయాలన్న మాట!

35 అడ్డం: పవిత్ర జంతువు = గోవు. తోక లేదంటున్నాం కనుక, గో మిగుల్తుంది. గోల్డ్ లేక గోల్డు పరాయి (ఆంగ్ల) భాషలో పసిడి అవుతుంది. కనుక, ఈ ఆధారానికి గోల్డ్, గోల్డు రెండూ సరైన సమాధానాలే.

38 అడ్డం: మన్మథపత్ని = రతి. అటుదిటుగా ఉన్నప్పుడు తిర వస్తుంది. వందనం = నమస్కారం లేక నమస్కృతి. అందులో సగం = స్కారం లేక స్కృతి. కాబట్టి, తిరస్కారం లేక తిరస్కృతి సమాధానం.

4 నిలువు: దుంప = కంద. చరణం = కాలు. కంద + కాలు = కందకాలు = అగడ్తలు!

8 నిలువు: బట్టలుతికే స్థలం = చాకిరేవు. ఇందులోని సగమైన రేవు తారుమారైతే వచ్చేది వురే = కంఠపాశమే!

10 నిలువు: ఘ్రాణేంద్రియము = ముక్కు. అన్నాను = అంటి (అంటిని). ముక్కు + అంటి = ముక్కంటి!

11 నిలువు: ఇక్కడ ఏడు అంటే సప్తస్వరాలైన స,రి,గ,మ,ప,ద,ని. వీటిలో మూడవది గ. రెండవది రి. నాలుగవది మ. వీటిని కలిపితే వచ్చేది గరిమ = గొప్పతనం!

14 నిలువు: రసికంగా నా – ఇందులో 5 అక్షరాలున్నాయి. ఇరవై శాతానికి సమానమైన ఒక అక్షరం (‘గా’) ను తీసేస్తే ‘రసికం నా’ మిగుల్తుంది. వాటిని తారుమారు చేస్తే వచ్చే ‘నాసి రకం’ ఈ ఆధారానికి జవాబు!

16 నిలువు: కుతి = యావ. మరగుపరచితిని = దాస్తి (వ్యవహారంలో). యావ + దాస్తి = యావదాస్తి = మొత్తం సంపద!

18 నిలువు: ఇక్కడ ‘పేరు చీకో’ అన్నది Anagram. అక్షరాలను తారుమారు చేస్తే పేచీకోరు వస్తుంది.

19 నిలువు: కాకినాడ నుండి తెచ్చుకున్నదాన్ని తింటే ఎంతో మజా. ఈ వాక్యంలో 18 అక్షరాలున్నాయి. మొదటి, చివరి అక్షరాలను కలిపితే వచ్చే కాజా సమాధానం. నడుమ ఉన్న పదహారక్షరాలను తొలగించాలన్న మాట!

25 నిలువు: ‘చె’రి సగం = చె. తల కొట్టేసిన కవులు = వులు. చె + వులు = చెవులు!

30 నిలువు: దూషణని = తిట్టుని. తిట్టుకోరని మైనస్ తిట్టుని = కోర = దంష్ట్ర!

31 నిలువు: ఈ ఆధారంలోని చమత్కారాన్ని చాలా మంది పట్టుకోలేక పోయారు. 35 అడ్డంకు గోల్డ్, గోల్డు రెండూ సరైన జవాబులే. కాని, ఈ 31 నిలువుకు బోల్డు మాత్రమే సరైన సమాధానం, బోల్డ్ సరైన జవాబు కాదు. ఎందుకంటే….
చాలా = బోల్డు (బోలెడు). ధైర్యమున్న = బోల్డు (Bold). బోలెడుకు మారురూపమైన పదాన్ని బోల్డు అంటాం కాని బోల్డ్ అనం కదా! దీన్నే మరోవిధంగా ఇట్లా చెప్పుకోవచ్చు: బోల్డ్ అంటే ‘ధైర్యమున్న’ మాత్రమే. దానికి చాలా (బోలెడు) అనే అర్థం లేదు. ‘బోల్డు’కు చాలా, ధైర్యమున్న అనే రెండర్థాలున్న విషయాన్ని గమనించాలి. ఒకరిద్దరు ఈ ఆధారానికి సరైన జవాబును రాశారు కాని, 13 నిలువుకు పుస్తక అని జవాబిచ్చారు.

32 నిలువు: మనుషుల ఆకృతి = మానవాకారం. తల లేదంటున్నాం కనుక నవాకారం జవాబవుతుంది. నవాకృతిని కూడా సరైన జవాబుగా పరిగణించవచ్చు. కాని, ఇటువంటి పజిళ్లలో ఎక్కువ వరకు భిన్నమైన సమానార్థక పదాలనే ఆశిస్తారు సెట్టర్లు (Setters = పజిళ్లను కూర్చేవారు – set చేసేవాళ్లు)

35 నిలువు: గుంత = గొయ్యి. గుంత యొక్క = గోతి. నెమలి నడుము = ‘మ’. గోతిలో ‘మ’ చేరితే వచ్చేది గోమతి. అదే సమాధానం!

**** (*) ****