‘ ఎలనాగ ’ రచనలు

నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) & నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) ఫలితాలు

సెప్టెంబర్ 2016


నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) & నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) ఫలితాలు

ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచినవారు ఏడుగురు. వారు:
1. మాడిశెట్టి రామారావు
2. పి.వి.ఎస్. కార్తీక్ చంద్ర
3. జి.వి. శ్రీనివాసులు
4. నేత్ర చైతన్య
5. పి. రవిచంద్ర
6. పి.సి. రాములు
7. కె. రామేశ్వర్.

పూర్తిగా »

నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) & నుడి-9 (జూలై 2016) ఫలితాలు

ఆగస్ట్ 2016


నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) & నుడి-9 (జూలై 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా నింపిన వారు
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి.

విజేతకు అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి-9 (జూలై 2016) & నుడి-8 (జూన్ 2016) ఫలితాలు

జూలై 2016


నుడి-9 (జూలై 2016) & నుడి-8 (జూన్ 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం. వాకిలి జూన్ నుడిని ఒక్కరు కూడా ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు.
ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు:
1. కామేశ్వర రావు.

రెండు తప్పులతో నింపిన వారు:
1. సుజాత
2. మాడిశెట్టి రామారావు
3. రామ్మోహన్ రావు తుమ్మూరి
4. పి. సి. రాములు.
పూర్తిగా »

నుడి-8 (జూన్ 2016) & నుడి-7 (మే 2016) ఫలితాలు

జూన్ 2016


నుడి-8 (జూన్ 2016) & నుడి-7 (మే 2016) ఫలితాలు

ఈ సారి నుడిని పూర్తి కరెక్టుగా పూరించి విజేతలుగా నిలిచినవారు:
1. నేత్ర చైతన్య
2. సుజాత
3. రవి శ్రీతన్
4. రామ్మోహన్ రావు తుమ్మూరి
5. పి. సి. రాములు
6. కామేశ్వర రావు.

పూర్తిగా »

నుడి-7 (మే 2016) & నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) ఫలితాలు

మే 2016


నుడి-7 (మే 2016) & నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతగా నిలిచినవారు రవిచంద్ర ఇనగంటి.
ఇందులో పాల్గొన్న పాఠకులందరికీ కృతజ్ఞతలు. విజేతకు అభినందనలు. కొందరు కొత్తవారు పాల్గొన్నందుకు సంతోషం కలిగింది.
పూర్తిగా »

నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) & నుడి – 5 (మార్చి 2016) ఫలితాలు

ఏప్రిల్ 2016


నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) & నుడి – 5 (మార్చి 2016) ఫలితాలు

నుడి – 5 (మార్చి, 2016) ఫలితాలు:
ఈసారి నుడిని ఒక్కరు కూడా ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు.
ఒక తప్పుతో పూరించినవారు:
1. తుమ్మూరి రామ్మోహన్ రావు
2. కామేశ్వర రావు
3. రాధిక
పూర్తిగా »

నుడి-5 (మార్చి 2016) & నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) ఫలితాలు

మార్చి 2016


నుడి-5 (మార్చి 2016) & నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) ఫలితాలు

నుడిని ఈ సారి ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచిన వారు:
1. భారతి
2. కామేశ్వర రావు
3. రవిచంద్ర ఇనగంటి
4. తుమ్మూరి రామ్మోహన్ రావు
5. రాధిక
6. నాగరాజు రవీందర్

పూర్తిగా »

నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) & నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ఫలితాలు

ఫిబ్రవరి 2016


నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) & నుడి – 3 (జనవరి, 2016)  ఫలితాలు

నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ను ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచిన వారు:
1.కామేశ్వర రావు
2. రాధ మండువ
3. రవి
4. దీప్తి
5. నాగరాజు రవీందర్

‘నుడి’ పూరణకు పూనుకున్న పాఠకులందరికీ ధన్యవాదాలు.

వివరణలు:
4 అడ్డం దగ్గర కొందరు తడబడ్డారు. పాత మాపా, పాత పాట, పాత దనా అని నింపారు.
దాని ఆధారం ఇలా ఉంది: పామాటలో తగు సగభాగం కొత్తది కాని నుడుగు (2, 2)

పూర్తిగా »

వాకిలి డిసెంబర్ నుడి విజేతలు

జనవరి 2016


వాకిలి డిసెంబర్ నుడి విజేతలు

నవంబర్ నుడి విజేత:
1. రాజా పిడూరి
ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు:
1. రవి చంద్ర
2. నాగరాజు రామస్వామి
విజేతలకు అభినందనలు!
వాకిలి డిసెంబర్ నుడి పూరణకు పూనుకున్న పాఠకులందరికీ ధన్యవాదాలు!
పూర్తిగా »

నుడి – జనవరి

జనవరి 2016


నుడి – జనవరి

డిసెంబర్ నుడి జవాబు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి


పూర్తిగా »